Řemesla a dovednosti

Dovednosti se sice nedělí do složitých stromů jako schopnosti povolání, zato má každá dovednost tři stupně (Učedník, Adept a Mistr). Jde o obecné dovednosti přístupné všem. Pro postoupení na další stupeň musí učitel usoudit, že dostatečně zvládáte vše z toho předchozího.

Existují i specializace, které otevírají trochu jiný přístup k řemeslu/dovednosti. Učí se zvlášť.

Lovení

Léčitelství

Diplomacie

Detektivní činnost

Drbna