Zbraně a rozměry

Doporučujeme si článek přečíst, i když jste již veteráni, neboť došlo od loňska k několika změnám.

Organizátoři si vyhrazují právo jakoukoli zbraň ze hry kdykoli vyřadit nebo ji do hry vůbec nepustit. Zbraně určené pro boj zblízka musí být řádně vyměkčeny, bez ostrého jádra, které by mohlo poranit zasaženého.

Platí, že se vždy měří nejdelší naměřitelný rozměr. Součet délek zbraní, které jsou v jednu chvíli drženy v rukách, nesmí překročit 150 cm (do součtu se počítají i štíty). Pokud jsou zbraně pěkné a schvalující organizátor se domnívá, že daná osoba s nimi umí zacházet, jsou nadrozměrné zbraně (nebo kombinace zbraní) schváleny jako veteránské. Pokud bojujete s veteránskou zbraní/kombinací, tak máte o třetinu životů méně (zaokrouhleno nahoru). Upozorňujeme, že schválení zbraně jako veteránské je je vždy nenárokové. Počítejte, prosíme, s možností, že vám zbraň neschválíme a vezměte si náhradu, která splňuje rozměry.

Maximální uvedené rozměry jsou doopravdy maximální. Překročení byť jen o centimetr zbraň přeřazuje do jiné kategorie. Pohlídejte si proto rozměry své zbraně již před příjezdem na larp.

Jiné typy zbraní než níže uvedené (např. nerfky, paintballky, airsoftky apod.) jsou zakázané!

 • Dýky – do 40 cm
 • Krátké zbraně 41–70 cm (Tesáky, malé sekyrky…)
 • Jednoručky 71–90 cm (Nejdelší zbraň, která se dá kombinovat se štítem či s druhou zbraní – součet délek zbraní či zbraně a štítu, které v jeden moment držíte v rukách, nesmí přesáhnout 150 cm.)
 • Jedenapůlručky 91–110 cm (Od obouručky se liší tím, že úder vedený na protivníka platí, i když je zbraň držena jen jednou rukou.)
 • Obouručky 111–120 cm (doporučeno), maximálně 130 cm (Aby byl zásah platný, musí být zbraň držena oběma rukama. Maximální rozměr využívejte, prosíme, jen pokud alespoň trochu tušíte, jak se s tou zbraní máchá…  )
 • Kopí do 210 cm (Bude povoleno jen zkušeným hráčům u kterých jsme si jisti, že danou zbraň umí dobře ovládat.)
 • Vrhací zbraně do 30 cm (Nesmí obsahovat žádné tvrdé části – ani jádro.)
 • Hole (Mohou být použity jen ke krytu – pasivnímu, tudíž žádné zběsilé mávání sem a tam, nesmí dojít ke zranění ostatních. Pokud se chcete holí v boji krýt, použijte vhodnou dřevinu, která se hned nezlomí – tj. žádné násady od smetáků etc. Hůl, jelikož slouží pouze ke krytí, nemusí být měkčená.)
 • Magické projektily (Představovány měkkými či papírovými koulemi, které mohou čarodějná povolání 3x denně vrhnout, aby cíl zranili za 1.)
 • Luky a kuše do nátahu 15 kg NE KLADKOVÉ NEBO SPORTOVNÍ! Rozhoduje též síla, s jakou šíp opouští luk. Šípy jsou povoleny jen s letkami, zakončené bambulí větší než oční důlek. Týblo po zásahu nesmí prorazit bambuli (nedejbože nesmí být přítomný žádný schovaný hrot!), laminátová týbla musí být nalakována.
 • Loktarky tj. pušky a pistole na principu bramborového děla střílející měkké projektily bez jádra o průměru alespoň zhruba 4 cm.
 • Střelné zbraně na ukázání – Omotaný klacík a na ukázání dělat „pjů, pjů, za dva, průraz a odhození“ – tohle vážně ne. Výslovný zákaz.
 • Štíty Nesmí mít ostré hrany (např. měkčíme mirelonem, hadicí, surovkou atd.). Štít by měl tvarem opravdu vypadat jako štít (kulatý, erbovní, pavéza…) a povolený součet rozměrů zbraně a štítu nesmí překročit hodnotu uvedenou výše. Štítem není možno aktivně bojovat či jím někoho tlačit!

U pádných zbraní a seker nezapomeňte, že se počítá nejdelší naměřitelný rozměr, např. u sekery tedy ne délka topora, ale úhlopříčka.