SIGNÁLY: Zvonění, Technická, Plížení, Růžový chameleon a Rudá stop!

Ve hře používáme sadu různých gest a signálů, abychom předcházeli nedorozuměním a narušování hry.

ZAČÁTEK A KONEC HRY

Signál k započetí, pozastavení nebo ukončení hry vydáváme zazvoněním zvonku. Zvoněním začíná a končí herní den. Pokud jste v herní situaci, dohrajte ji.

TECHNICKÁ

Klasická technická přestávka, tedy vystoupení z role za účelem vyřešení nějakého problému nebo dotazu
na organizátory, se značí pěstí položenou na vršku hlavy. Postavu s pěstí na hlavě ignorujte. Technická je však krajní řešení. Než přijdete s dotazem na organizátora, zauvažujte, jestli není možné kýženou informaci získat
i herně. (Odstrašující příklady: „Kde je vlastně starosta? Kde dostanu jídlo? Jak se naučím Kryt?“ Odpověď bude vždycky stejná: „Zjisti si to ve hře.“) Vyhýbejte se také zneužívání technické pro neherní rozhovory.

PLÍŽENÍ A NEVIDITELNOST

Plížení se značí dlaní položenou na hlavě. Prochází-li kolem vás někdo s dlaní na hlavě, snažte se ho ignorovat, nedívejte se jeho směrem, nereagujte na něj, ale zároveň respektujte, že je pořád součástí hry. Plížení pochopitelně funguje jen v určitých podmínkách, které jsou hráčům s příslušnou schopností vysvětleny. Pokud máte pocit, že někdo hraje plížení špatně, nebo se plíží v místech, kde by to bylo velmi obtížné, zahrajte nejdřív podezření („Počkej, neslyšel jsi něco? Nemihl se tam nějaký stín?“) a teprve pokud plížící se osoba nezareaguje, nezastaví se a nepočká, až vás podezření přejde, můžete ji herně zpozorovat.

Pakliže má někdo na hlavě položené obě dlaně, nejedná se o plížení, ale o neviditelnost, tedy magii. Neviditelného člověka nemůžete zpozorovat vůbec a ten si tedy může chodit nebo běhat kdekoliv dle své libovůle.

RŮŽOVÝ CHAMELEON

„Nemysli si, kate, že když mi růžovým chameleonem uřízneš ucho, tak ti něco povím!“ – Toto je příklad užití signálu růžový chameleon. Používá se v situacích, které jsou vám jako hráčům nepříjemné a silně ovlivňují váš zážitek ze hry. Ostatním hráčům tento signál dává najevo, že se dostali na hranici toho, co je pro vás jako pro hráče přijatelné a že by měli zvolnit a pokusit se situaci vyřešit jiným způsobem – například když se hráč kata příliš ponoří do své role a jeho mučení začne být nepříjemné nejen vaší postavě, ale i vám. Signál nezastavuje hru; pokud je to možné, nějak ho zakomponujte do věty, kterou říká vaše postava (viz příklad na začátku).

RUDÁ STOP!

Pokud zaslechnete tato dvě slova, okamžitě přestaňte s čímkoli, co právě děláte, zastavte se na místě a dávejte pozor. „Rudá stop“ je obecně používané sousloví pro zastavení hry z vážných neherních důvodů (zdravotních, psychických, organizačních či jiných). Použít ji může kdokoli, je-li k tomu pádný důvod.