Obratnost

Jednoruční boj

Bojový výcvik – lehké zbraně (+)

Pasivní: Umožňuje postavě užívat bojové schopnosti na blízko s jednoručními zbraněmi a kopím.

Úhyb (+/+).

(+) 2x denně: Úhyb. (++) Vyber si jedno z vylepšení: +1 užití nebo umožňuje využít úhyb i proti projektilovým kouzlům.

Sestava (+)

Aktivní 2x denně: Po dvou úspěšných (platných a nevynegovaných) zásazích na blízko může provést na stejný cíl v krátkém intervalu může provést Mocný úder.

Špinavá rána (++)

Aktivní, 2x denně: Útokem zepředu na blízko může udělit efekt Otřesení.

Krvavá rána (++)

Aktivní, 2x denně: Zásah na blízko a Krvácení

Podříznutí (++)

Aktivní, 2x denně: Dostane-li se zloděj někomu nepozorovaně do zad, může ho podříznout a tím ho automaticky uvrhnout do agónie. Agonie způsobená podříznutím je zkrácená na dvě minuty.

Střelba a Vrh

Střelecký výcvik (+)

Pasivní: umožňuje používat bojové schopnosti s lukem a kuší či jinými střelnými zbraněmi

Zacházení s palnými zbraněmi (+)

Pasivní: umožňuje používat palné zbraně (loktarky a nerfky) a používat s nimi bojové schopnosti

Výcvik s vrhacími zbraněmi (+)

Pasivní: umožňuje používat bojové schopnosti vrhacími zbraněmi.

Průrazná střela (+)

Aktivní, 3x denně: Zbraní na dálku Průraz.

Přišpendlení (+)

Aktivní, 2x denně: Zásah na dálku a Kořeny.

Zápalný šíp (+)

Aktivní 2x denně: Zásah na dálku a Hoříš

Přesná muška (++)

Aktivní, 1x denně: Mocný útok na dálku.

Omračující střela (++)

Aktivní, 2x denně: Zásah na dálku a Omráčení

Krvavá střela (++)

Aktivní, 2x denně: Zásah na dálku a Krvácení

Kejkle

Skrytá kapsa (+)

Pasivní: Postava může určit, že jeden malý předmět, který nosí, je schovaný ve skryté kapse a při prohledání ji prohledávající nenalezne, ledaže by měl prohledávající schopnost Ostražitost.

Únik z pout (+)

Aktivní, 2x denně: Zloděj se dokáže vyvléci z pout, pokud ho nesvázal jiný zloděj s touto schopností. Únik z pout zabere minimálně deset sekund

Kapsářství (+/+)

Aktivní,neomezeně: Úspěšným připnutím kolíčku vykrade zloděj postavě měšec, brašnu či kapsu. Na druhé úrovni může takto dát dva kolíčky a vykrást dvě místa.

Vylamování zámků (+/+)

Pasivní: Zloděj dokáže pomocí paklíče odemykat jednoduché/pokročilé zámky na dveřích. Odemykání trvá minimálně deset sekund.

Plížení (+/+/+)

Aktivní 2x/3x/neomezeně: 1/ V realistických podmínkách a v adekvátním oblečení se dokáže skrýt ve stínech a zůstat neviděn. 2/ Při plížení se může pohybovat. 3/ Není omezen denním počtem použití. / Při plížení není vidět, ale je slyšet. Jakákoliv hlasitá akce, či útok skrývání i plížení přerušuje.

Omráčení (++)

Aktivní, 2x denně: Po zásahu zbraní na blízko do zad Omráčení na 1 minutu. Zásahem zepředu Otřesení.