Rasy

Jednou z prvních věcí, kterou je třeba u vaší postavy vybrat, je její rasa. Níže naleznete jejich přehled.

Lidé

Obyčejný zástupce lidí je znám pro svou všestrannost – může se stát čímkoliv, ale zároveň v ničem nevyniká. Civilizace lidí je nejpokročilejší, co se týče státního zřízení, hojně holduje obchodu, řemeslnictví a těžbě surovin. Feudální lidská společnost je zároveň proslulá přebujelou aristokracií. V současné době žijí bohatá města lidí v blahobytu pramenícím z obchodu, kolonizace a dobývání cizích území, zatímco venkov se zmítá v chudobě. Dračí Ďoura se sama nachází na okraji rozlehlé Dračí říše, v níž se rozhořela občanská válka. Lidských zemí je nepočítaně – od divokých stepních říší po sultanáty snědších lidí. Zmínit je třeba Karrotenreich, kde žili po staletí trpaslíci s lidmi v míru, avšak po občanské válce byli zdejší lidé trpaslíky zotročeni.

Barbaři

Obyvatelé drsných krajů a divocí příbuzní lidí, se kterými si je lze poměrně snadno splést, jsou proslulí hlavně svou fyzickou zdatností, houževnatostí a hrdostí. Plodí skvělé válečníky a jezdce, ale ve větších sídlech není neobvyklé narazit na rozvinuté hospodářství. Svým vládcům často říkají „jarlové“. Proslulí jsou také pro své námořnické umění – již v počátcích civilizace byli mezi prvními objeviteli nových území.

Elfové

Dlouhověcí, krásní a vznešení elfové (třebaže ti skutečně staří a nesmrtelní už zmizeli neznámo kam) jsou dnes převážně obyvatelé lesních říší, ale tu a tam se proslechne povídačka o stále obývaných elfích městech luxusu, umění a hlavně vzdělanosti. Elfové si udrželi největší povědomí o mystických silách našeho světa. Poznávacím znamením jsou i jejich špičaté uši.

Trpaslíci

Trpaslíci jsou menšího vzrůstu, zato velmi rozložití, bez výjimky vousatí a velmi svérázní. Patří mezi nejlepší kováře, těžaře a řemeslníky na světě. Práci odvedou svědomitě a precizně, ale když mají hotovo, jsou mistry odpočinku v podobě bujarého popíjení. Žijí hlavně v horách (i pod nimi) a jsou hrdí hlavně na své kováře a kovotepce. Jsou zvyklí na těžké zbroje a říká se, že trpaslík v ní bez problémů i spí. Žijí v různých zemích na severu, včetně velké říše Karrotenreich, kterou obývali po staletí v míru s lidmi. Po nedávné občanské válce však trpaslíci zdejší lidi uvrhli do otroctví.

Hobiti

Usedlý hobití lid je velmi malého vzrůstu a neznalý cizinec by je mohl pokládat za lidské děti. Hobiti jsou však svébytný národ zručných hospodářů a řemeslníků, který si ze všeho nejvíc cení pohody, dobrého jídla a pití. V místech, kde se hobití civilizace misí s lidskou, se ovšem u hobitů projevily i jiné vlohy – přirozená nenápadnost, lehký krok a neobyčejná hbitost z nich dělají vynikající lupiče.

Krollové

Protonárod krollů, který obývá země příliš nehostinné i pro barbary, je považován za lid primitivů a hlupáků. Ve skutečnosti nejsou krollové o moc hloupější než kdokoliv jiný, mnohokrát prokázali neobyčejnou prozíravost a úskočnost, jen nemají tak pozitivní vztah k usedlému způsobu života. A navíc, když máte sílu tří lidí, nemáte pro zbytečné přemýšlení mnoho důvodů. Krollové mají šedou kůži a dlouhé zašpičatělé uši podobné netopýřím.

Jiné rasy

Máte úplně boží nápad na postavu, která by vás strašně moc bavila, ale náležela by k rase, která není výše uvedená? Inu, pokud to nebude furrík, můžeme se o vaší ideji pobavit. Napište nám na facebookovou stránku Weverklanu se svojí představou. Určitě po vás budeme chtít pěkný a propracovaný kostým (ideálně přiložte fotografie) a promyšlený příběh, včetně palčivé otázky, co příslušník vaší rasy vůbec v těchto končinách dělá. To nás přivádí k další záležitosti: počítejte s tím, že vaše rasa nemusí být v dané části vůbec známa, postava bude považována za cizince, ba co hůř, možná i za mobku z bestiáře…

Jako příklad jiné rasy mohou posloužit třeba větvíci a kudůkové z Magilarpu, skřeti atd.