Kněz

Služebník Boha/bohů, oddaný ideálům a ctnostem své víry. Jeho kouzla nejsou magií v klasickém slova smyslu, protože kněz sám nepřetváří realitu kolem sebe. Je jen prostředníkem, skrze něhož Bůh/bohové koná/konají. Kněz získává použití schopností unikátním způsobem – pomocí modliteb. Na začátku herního dne tudíž nedisponuje přesně daným počtem použití pro dané schopnosti – ty získává modlitbami. Modlitby pronáší po dobu 2 minut, v klidu a nerušen (často v pokleku např. v kostele). Pro každé kouzlo existuje jiná modlitba, takže je nutno trochu předvídat, co se zhruba daný den může stát. Na druhou stranu má kněz jednu zásadní výhodu – nemá (u drtivé většiny schopností) strop počtu použití dané schopnosti za den. Může se tudíž modlitbami dostat např. k 10 léčením. Za den však nemůže použít více magických schopností, než je trojnásobek počtu magických schopností, které umí (včetně pasivních).  

K použití kouzla musí pronést krátkou alespoň 3 slovnou frázi, kterou pronese před použitím kouzla. Podoba této fráze je čistě na hráči, ale měla by odpovídat podstatě jeho náboženství.

Kněz se dělí na Klerika, Exorcistu a Inkvizitora. Kněz se nejprve musí naučit všechny schopnosti jednoho zaměření a až následně se může učit schopnosti dalšího.

Kněží nemohou nosit zbroje těžší než prošívané, leda že by se naučili inkvizitorský výcvik se zbrojí.

Klerik

Léčivý dotek (I) 

Aktivní: Magicky na dotyk vyléčí cíli 1 lehké zranění. Léčba trvá 10 sekund.

Zpověď (I)

Aktivní, 3x denně, nemagické: 10minutovým rozhovorem může jinému hráči potlačit do konce herního dne stresový efekt nebo odstranit 2 body stresu.

Klidný odpočinek (I)

Pasivní: Použitím jakéhokoliv prospěšného kouzla může požehnat mrtvolu. Tu pak nelze oživit jako nemrtvého či podobného tvora. Určité typy magií a bytostí však mohou toto kouzlo překonat.

Očištění (II)

Aktivní: Kněz očistí postavu od všech negativních vlivů – zaklínadel a prokletí. Postava pak musí půl hodiny odpočívat a nemůže používat své schopnosti.

Požehnání (II) 

Aktivní: Kněz požehná cíli, který získá jedno použití schopnosti Průraz.

Mše (II)

Aktivní, 1x denně: Pokud klerik bude chtít, můžou s ním frázi při používání kouzla pronášet i další hráči. Pokud pronesou celou modlitbu je na ně aplikováno toto kouzlo také. Lze používat pouze na prospěšná kouzla.

Svatá tvář (III)

Aktivní, 1x denně: Nepůsobí na něj nic negativního, na druhou stranu se pohybuje pouze krokem a sám nemůže sesílat schopnosti či bojovat. Trvá 10 sekund, během nichž si obnoví své životy na maximum.

Exorcista

Pevná víra (I) 

Pasivní, nemagické: Každý den může odolat dohromady až 3 bodům stresu. Pasivní: Je-li postava cílem schopnosti Mučení nebo mučicí kletba, může se vzpouzet až 3x delší dobu.

Exorcismus (I) 

Aktivní: Nemrtvého či démona zraní na ukázání za 1 lehké a vyvolá v něm na 10 sekund panický strach. (zahlásí „za lehké a strach“)

Svaté zbraně (II)

Pasivní: Jeho zbraně jsou vždy považovány za svaté.

Očištění (II)

Aktivní: Kněz očistí postavu od všech negativních vlivů – zaklínadel a prokletí. Postava pak musí půl hodiny odpočívat a nemůže používat své schopnosti.

Znalost nadpřirozena (II)

Aktivní, 2x denně: Může nahlédnout do bestiáře a podívat se na informace o jím vybraném nemrtvém, duchovy, běsovy či magické bytosti.

Vysvěcení (II) 

Aktivní: Kouzlo sesílané plošně. Kněz vytvoří kolem sebe zónu o poloměru 2 metry, ve které je nemožné seslat i obdržet jakýkoliv negativní efekt včetně zranění. Zároveň do tohoto prostoru nemůže vstoupit nemrtvý, démon ani jiná nečistá bytost. Po celou dobu se kněz musí modlit a nesmí vykonávat žádné jiné akce, Vysvěcení však trvá nejvýše 5 minut.

Mocná slova (III)

Pasivní: Exorcismus lze užívat proti všem bytostem a s efektem Horor.

Inkvizitor

Výcvik se zbrojí (I)

Pasivní, nemagické: inkvizitor může nosit jakékoliv zbroje, aniž by jej, jakkoliv omezovali v kouzlení.

Pevná víra (I) 

Pasivní, nemagické: Každý den může odolat dohromady až 3 bodům stresu. Pasivní: Je-li postava cílem schopnosti Mučení nebo mučicí kletba, může se vzpouzet až 3x delší dobu.

Fanatismus (I)

Pasivní: Postava se stává imunní vůči negativním schopnostem ovlivňujícím psychiku nebo mysl (např. Strach, Temné myšlenky, Vyděšení ad.).

Zóna pravdy (II)

Aktivní: V okruhu 2 m vytvoří na 15 minut oblast, ve které nelze lhát.

Promluv s Mrtvými (II)

Aktivní: Může mrtvole položit 3 otázky. Mrtvola musí pravdivě odpovědět dle jejich vědomostí za života.

Pravdivý zrak (II)

Aktivní: Na dohled: Zjistí přítomnost magie v předmětu, okolí, hráči, či v tom, co uzná organizátor za vhodné, popř. jí dokáže porozumět/popsat. Po 10minutovém rituálu pozná, vlastnosti předmětu (zeptá se příslušného orga nebo odlepí pásku z předmětu). Předmět musí mít celou dobu v držení.

Klatba (III)

Aktivní, 1x denně: 5minutovým rituálem vyhlásí klatbu na určitou osobu. Při tomto rituálu musí uvést důvod klatby a kdo ji bude vykonávat (max 5 osob, musí být u vyhlášení klatby). Následně po dobu 1 hodiny působí vykonavatelé klatby cíli každým zásahem těžké zranění. Efekt také končí, když cíl upadne do agonie nebo ji Inkvizitor zruší.