Kněz

Služebník Boha/bohů, oddaný ideálům a ctnostem své víry. Jeho kouzla nejsou magií v klasickém slova smyslu, protože kněz sám nepřetváří realitu kolem sebe. Je jen prostředníkem, skrze něhož Bůh/bohové koná/konají. Kněz získává použití schopností unikátním způsobem – pomocí modliteb. Na začátku herního dne tudíž nedisponuje přesně daným počtem použití pro dané schopnosti – ty získává modlitbami. Modlitby pronáší po dobu 2 minut, v klidu a nerušen (často v pokleku např. v kostele). Pro každé kouzlo existuje jiná modlitba, takže je nutno trochu předvídat, co se zhruba daný den může stát. Na druhou stranu má kněz jednu zásadní výhodu – nemá (u drtivé většiny schopností) strop počtu použití dané schopnosti za den. Může se tudíž modlitbami dostat např. k 10 léčením. Za den však nemůže použít více magických schopností, než je trojnásobek počtu magických schopností, které umí (včetně pasivních).

LÉČIVÝ DOTEK (+)
Aktivní: Magicky na dotyk vyléčí cíli 1 lehké zranění. Léčba trvá 10 sekund.

PEVNÁ VÍRA (+)
Aktivní: Kněz může odolat kouzlu působícímu na mysl.

EXORCISMUS (+)
Aktivní: Nemrtvého či démona zraní na ukázání za 1 lehké a vyvolá v něm na 10 sekund panický strach.

FANATISMUS (++)
Pasivní: Imunita na kouzla působící na mysl.

POŽEHNÁNÍ (++)
Aktivní: Kněz požehná cíli, který získá jedno použití schopnosti Průraz.

OČIŠTĚNÍ (++)
Aktivní: Kněz očistí postavu od všech negativních vlivů – zaklínadel a prokletí. Postava pak musí půl hodiny odpočívat a nemůže používat své schopnosti.

VYSVĚCENÍ (++)
Aktivní: Vytvoří prostor 5 x 5 metrů velký, na němž se po dobu 15 minut nesmí bojovat a nemohou na něj vstoupit nemrtví či démoni. Sesílání trvá 30 sekund.

ANDĚLSKÁ TVÁŘ (++)
Aktivní: Kněz kolem sebe začne šířit auru klidu a míru. Může se pohybovat pouze krokem, ale nelze na něj útočit ani sesílat škodlivá zaříkadla. V tomto stavu může setrvat 30 sekund.

VZKŘÍŠENÍ (+++)
Za nejmocnější schopnost kněží je jednoznačně považována údajná schopnost požádat Boha nebo bohy, aby přivedli někoho zpět do světa živých. Doklady o tak úžasné moci jsou však skoupé.