Rasy a raciálky

Výběr rasy pro hráčskou postavu je důležitý hlavně z hlediska RP. Příslušníci různých ras jinak uvažují, komunikují, oblékají se a rozhodují se. Rase je tedy přizpůsoben jak kostým, tak vystupování hráče na akci. Je velice vhodné, aby ostatní hráči už na první pohled tušili, k jaké rase kdo přísluší.

Každá rasa má na výběr ze dvou raciálek, speciálních schopností.

Lidé

Barbaři

Elfové

Trpaslíci

Hobiti

Krollové