Rasy a raciálky

Výběr rasy pro hráčskou postavu je důležitý hlavně z hlediska RP. Příslušníci různých ras jinak uvažují, komunikují, oblékají se a rozhodují se. Rase je tedy přizpůsoben jak kostým, tak vystupování hráče na akci. Je velice vhodné, aby ostatní hráči už na první pohled tušili, k jaké rase, kdo přísluší. Každá rasa má na výběr ze dvou raciálek, speciálních schopností.

Lidé

Obyčejný zástupce lidí je znám pro svou všestrannost – může se stát čímkoliv, ale zároveň v ničem nevyniká. Civilizace lidí je nejpokročilejší; co se týče státního zřízení, hojně holduje obchodu, řemeslnictví a těžbě surovin. Feudální lidská společnost je zároveň proslulá přebujelou aristokracií. V současné době žijí bohatá města lidí v blahobytu pramenícím z obchodu, kolonizace a dobývání cizích území, zatímco venkov se zmítá v chudobě. Dračí Ďoura samotná se nachází na okraji rozlehlé Dračí říše. Za jejími hranicemi leží lidské království Karrotenreich, ale lidských zemí je nepočítaně – od divokých stepních říší po orientální sultanáty.

Všestrannost– lidé jsou velmi učenliví. Sice obvykle nedosáhnou takového věhlasu v řemesle jako trpaslíci či elfové, avšak základy řemesla se jsou schopní naučit velmi rychle. Postava začíná s 2 expy navíc.

Barbaři

Obyvatelé drsných krajů a divocí příbuzní lidí, se kterými si je lze poměrně snadno splést, jsou proslulí hlavně svou fyzickou zdatností, houževnatostí a hrdostí. Plodí skvělé válečníky a jezdce, ale ve větších sídlech není neobvyklé narazit na rozvinuté hospodářství. Svým vládcům často říkají „jarlové“. Proslulí jsou také pro své námořnické umění – již v počátcích civilizace byli mezi prvními objeviteli nových území.

Berserk – Barbarský styl boje je, lehce řečeno, akční. Před strategií a taktizováním preferují hrubou sílu. Postava získává 1x denně schopnost Berserk: Barbar mohutně řve, přičemž je po dobu 10 sekund nezranitelný a nepůsobí na něj žádná kouzla (takže na něj nelze seslat např. Znehybnění či jiné prokletí, ale nemůže projít ledovou zdí). Zároveň ale nemůže používat žádné aktivní schopnosti.

Rodová zbraň – Barbaři si velmi cení zbraní zděděných po svých předcích. Barbar takovou zbraň nedá z ruky, nesnese, aby na ni někdo sahal, a v případě její ztráty se snaží ji za každou cenu získat zpět. Na druhou stranu při zásahu s ní může 1x denně použít schopnost Průraz a tato zbraň (bojuje-li s ní její právoplatný majitel) je imunní vůči schopnosti Odzbrojení.

Elfové

Dlouhověcí, krásní a vznešení elfové (třebaže ti skutečně staří a nesmrtelní už zmizeli neznámo kam) jsou dnes převážně obyvatelé lesních říší, ale tu a tam se proslechne povídačka o stále obývaných elfích městech luxusu, umění a hlavně vzdělanosti. Elfové si udrželi největší povědomí o mystických silách našeho světa. Poznávacím znamením jsou jejich špičaté uši.

Lesní národ – Elfové vládnou často lesním královstvím, proto dokáží velmi dobře využívat tohoto prostředí ve svůj prospěch. Postava získá 1x denně schopnost skrýt se vedle stromu.

Sepětí s magií – I prostý elf má jistý talent na magii a dokáže ji v omezené míře pohlcovat. Postava získá 1x denně použití schopnosti Pohlcení magie (funguje jako kouzlo Uzemnění, navíc si ale elf může obnovit jedno vypotřebované použití základní schopnosti nebo 1 manu).

Trpaslíci

Trpaslíci jsou menšího vzrůstu, zato velmi rozložití, bez výjimky vousatí a velmi svérázní. Patří mezi nejlepší kováře, těžaře a řemeslníky na světě. Práci odvedou svědomitě a precizně, ale když mají hotovo, jsou mistry odpočinku v podobě bujarého popíjení. Žijí hlavně v horách (i pod nimi) a jsou hrdí hlavně na své kováře a kovotepce. Jsou zvyklí na těžké zbroje a říká se, že trpaslík v ní bez problémů i spí.

Těžkooděnec – každý správný trpaslík chodí do boje zakut celý v železe. Není proto divu, že jejich válečníci dokáží skvěle využívat výhod zbrojí. Každá trpaslíkem nošená zbroj poskytuje o 1 Kryt navíc.

Sekerník – „Do bitvy s pořádným kladivem či sekerou!“ je heslo, které je snad všeříkající. Trpaslík má 1x denně Průraz při boji s jakoukoli pádnou zbraní.

Hobiti

Usedlý hobití lid je velmi malého vzrůstu a neznalý cizinec by je mohl pokládat za lidské děti. Hobiti jsou však svébytný národ zručných hospodářů a řemeslníků, který si ze všeho nejvíc cení pohody, dobrého jídla a pití. V místech, kde se hobití civilizace misí s lidskou, se ovšem u hobitů projevily i jiné vlohy – přirozená nenápadnost, lehký krok a neobyčejná hbitost z nich dělají vynikající lupiče.

Roztomilost – Pokud se hobit zatváří velmi mile, nasadí psí očka, cíl mu promine právě řešený prohřešek, či v případě závažnějších problémů sníží hobitovi trest. 1x denně.

Jedlík – Hobiti vynikají ve schopnosti nacpat do sebe hromadu jídla. To jim umožňuje získat bonus obnovení schopnosti skrze jídlo každou půlhodinu a maximálně 6x denně.

 

Krollové

Proto národ krollů, který obývá země příliš nehostinné i pro barbary, je považován za lid primitivů a hlupáků. Ve skutečnosti nejsou krollové o nic hloupější než kdokoliv jiný, mnohokrát prokázali neobyčejnou prozíravost a úskočnost, jen nemají tak pozitivní vztah k usedlému způsobu života. A navíc, když máte sílu tří lidí, nemáte pro zbytečné přemýšlení mnoho důvodů. Krollové mají šedou kůži a dlouhé zašpičatělé uši podobné netopýřím. V cizích zemích je najdete jako vyhledávané lovce, žoldáky a gladiátory.

Tuhý kořínek – Krollové jsou od přírody mohutnější a odolnější než ostatní rasy. Mohou proto utržit o 1 lehké zranění víc, než upadnou do agonie, a mají mnohem snazší podmínky pro učení schopnosti Vitalita.

Trofeje – sbírání různých částí těl cizích ras patří mezi zálibu krollů, zejména lovců. Z každého zabitého nepřítele si postava schová zub, dráp nebo jinou část těla (a zapisuje si je). Proti každému příslušníkovi rasy nebo druhu, jehož trofej už vlastní, může 1x denně využít schopnost Výpad a obdobně 1x denně schopnost Kryt. Do začátku má 1 trofej (jejíž rasu si určí sám).