Mág

Mágovy kouzla nemají denní použití, místo toho mágové využívají manu. Každý mág začíná s 3 manami, které se obnovují na začátku herního dne, nebo meditací (více dále), Maximum many je 10. Základní kouzla stojí 1 manu, pokročilá 3 a mistrovská 6. Lze různými způsoby cenu snížit.

Mágové si mohou vybrat vstoupit do magických směrů, Lze pouze vstoupit do jednoho směru. Směry jednak poskytují schopnosti, které posilují či upravují fungování kouzel, která ke škole přísluší. Tyto „perky“ se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní perky fungují pouze s určitými kouzly a lze na kouzlo aplikovat pouze jeden perk v jeden moment a mohou stát dodatečnou manu. Pasivní se aplikují na všechny kouzla.

Mág se může učit kterékoliv kouzlo bez ohledu na to do které směru patři. Naučení základního kouzla stojí 2 expy, pokročilého 4 a mistrovského 6. Kouzla směru jsou však pro mágy, kteří k němu přísluší o polovinu expů levnější.  Navíc se lze naučit schopnost, která příslušná kouzla směru zlevňují o 1 manu (na minimum 1). 

Mágové mohou užívat pouze kožené a prošívané zbroje, těžší zbroje jim zamezují užívání magie. Za každý kryt, která zbroj poskytuje navíc nad 3 kryty stojí jeho kouzla o 1 manu víc.

 

perky

Magické probuzení (+)

Pasivní: Zvýší maximum many o 1 Lze se naučit opakovaně.

Přesné zaříkání (+)

Aktivní, 2x denně: Použití 1 kouzla stojí o 1 manu méně (min. 1). Lze použít na každé kouzlo pouze 1x.

Mocné zaříkání (++)

Aktivní, 1x denně: Jedno kouzlo je pronikavé ale stojí o 2 many více.

Výroba svitků (++)

Aktivní: Do speciálního svitku může 30minutovou výrobou uložit kouzlo, které potom může vykouzlit ze svitku kdokoliv. Výroba svitku stojí o jednu manu více jako standartní použití

Magický směr (+)

Pasivní: Vstoupí do jednoho ze magických směrů. Všechna kouzla tohoto směru jsou pro mága o 1 manu a polovinu expů levnější.

Znalost směru (++)

Aktivní: Umožňuje užívat posílené verze kouzel patřící do směru magie, ke které mág přísluší.

Štítová magie – ochranná magie (++)

Pasivní: Po zakouzlení kouzel ochranné magie získá mág jeden stínový zásah. Nesčítá se.

Větry magie – Jasnozřivost (++)

Aktivní, 2x denně: Může hodit po zakouzlení kouzla své školy 20stěnnou kostkou, pokud hodí nad 10, kouzlo nespotřebovalo manu.

Tajemné očarování – Magie mysli (++)

Pasivní: Na kouzla magie mysli nemusí užívat zaklínadla.

Smrťák – nekromancie (++)

Pasivní: Pokud někoho zraní či postihne negativním efektem kouzla, může si vyléčit 1 lehké zranění nebo získat 1 stínový život, nesčítá se.

Tvary magie – Evokace (++)

Pasivní: evokační kouzla může používat plošně, za každý dodatečný cíl připlatí 1 manu.

Transmutační kámen – Transmutace (++)

Aktivní: Mág 15 min rituálem vytvoří transmutační kámen a vybere si jeden z následujících efektů, který kámen držiteli poskytuje +1 stínový život, 1x světlo, +1 mana. Tyto efekty lze použít celkem 3x, obnovují na začátku herního dne. Jakmile mág vykouzlí kouzlo ze školy transmutace, může si vybraný efekt změnit na jiný, pokud má kámen u sebe, neobnoví tím ale použití kamene

Dualita – Iluzionismu (++)

Aktivní, 1 mana: Kouzla iluzí může zdvojit.

Ochranná magie

Magický štít (+) „MAgica Absorbatio“

Na sebe: První platný zásah (magický i nemagický) vedený na sesílatele je neplatný. Sesilatel se musí na držení štítu soustředit.

Vylepšení: Nemusí se soustředit

Statický náboj (+) „Rursus Rursus“

Na dotyk: Jakmile je cíl prvně zasažen může tomu, kdo jej zasáhl udělit 1x lehké

Vylepšení: Počítá se na první dva zásahy.

Uzemnění (++) „Miror da reflectum“

Aktivní, 3x denně (nestojí manu): Uzemnění

Vylepšení: Kouzlo může odrazit zpět na sesilatele

Odčarování (++) „Nullificum“

Na dotyk: zruší magický efekt působící na cíl: Pokud mág ruší efekt, který by sám dokázal seslat pomocí nějakého ze svých kouzel, stojí ho odčarování takového efektu o 1 méně many

Pokud jde o magii předmětu, místa nebo jiného trvale působícího efektu, je efekt pouze potlačen na 10 minut.

Vylepšení – lze použít na hráče a na 10 minut mu tak zablokovat, jakkoliv užívat magické schopnosti

Magický zámek (+++) „claude me et vade

Kouzelník může očarovat zámek (herně vytvořený zámek). může mu tak udělit heslo, které je potřeba k jeho otevření. Pokud někdo nezná heslo k očarovanému zámku, musí ho nejdřív odčarovat, aby se mohl pokusit skrz zámek dostat (ať už konvenčně či nekonvenčně). Takto vytvořený zámek nelze přesunout. Tvorba trvá 15 minut.

Vylepšení: při tvorbě zámku může určit kdo zámkem může projít, nikdo jiný i když zná heslo nemůže zámek otevřít

Ochranný obrazec (+++) „Pax Magicum retine periculum“

Kouzelník může rituálem (vytvoření linky – křída, sůl apod.) v rozsahu napjatých paží vytvořit neprostupnou magickou stěnu přes kterou po aktivaci nic neprojde. Kouzlo nestojí při vykouzlení manu. Dokud se kouzelník soustředí, za každých započatých 5 minut spotřebuje 3 many (vyčarování stojí 3 many a každých dalších 5 minut další 3 many).

Vylepšení: Obrazec může mít rozsah až 5 kroků

 

Transmutace

Magická zbraň (+) „Armata Incantare“

Na dotyk, 2 many/10 min: očaruje zbraň, ta je považována za magickou na dobu podle utracené many. Při zásahu držitel hlásí majitel „Magická“.
Vylepšení: Může z magické zbraně udělat stříbrnou, ohnivou nebo XXXX.

Zpomalení (+) „Lente Crura“

Nosičem: Zpomalení

Vylepšení: Na ukázání

Oněmění „Silé“

Aktivní, 1x/2x denně, Kov: Očarovaná postava nemůže mluvit, protože mu zkamení jazyk. Trvá, dokud se nevyléčí tvrdou pálenkou

Zkamenění (++) „Quasi Lapis Obduresco“

Na sebe: Sesílatel se stane nehybným kamenem a je nezranitelný. Trvá 1 min.

Vylepšení: Může používat i na dotyk na ostatní.

Rozplynutí (+++) – „Cecidimus in obumbracio!“

NA sebe: Krátkým rituálem očaruje sesilatel sebe či jinou postavu, která je pak zcela neviditelná (nevnímatelná sluchem a zrakem). Kouzlo je zlomeno v momentě, kdy očarovaná postava vykoná činnost, které si nelze nevšimnout, nebo s koncem herního dne.

Vylepšení: Lze seslat změněnou kouzlo, ve které je sesilatel nezranitelný fyzickými útoky, sám může kouzlit a je magií zranitelný.

Teleportace (+++) – „Educ Me In Domum Suam!“

Na sebe: Po pětisekundovém sesílání se přemístí na jinou část herní plochy. Pod magické štíty se může přemístit pouze pokud tomu nezabrání ten, kdo štíty udržuje.

Vylepšení: Kouzlo může použít jako problik, kterým se teleportuje na místo, které vidí bez zaříkávání a za cenu pokročilého kouzla.

Magie mysli

Strach (+) „Timéris“

Na ukázání: Strach

 Vylepšení: +2 stresy

mluv pravdu (++) „In magia Veritas“

Na ukázní: dokud se kouzelník soustředí, cíl tohoto kouzla dostane 1 lehké kdykoliv zalže.

Vylepšení: Cíl nemůže lhát.

Spánek (++) „Morfeeum Somnum“

Na dotyk: Omráčení

Vylepšení: na ukázání

mluvka (++)“Ecfrenate Loqui“

Na dotyk: donutí cíl nepřetržitě mluvit po dobu 10 min.

Vylepšení: Na hodinu.

sugesce (+) „Sugestí Phanntassiae“

Na dosah ruky: Na pět minut podsune začarované postavě jednoduchou emoci nebo rozpoložení.

 Vylepšení: Jeden jednoduchý rozkaz, který musí cíl poslechnout. Nesmí být takový, který by způsobil postavě újmu.

Ztráta paměti (+++) „oblivisci quod factum est!

Na dotyk: Cíl zapomene na poslední událost, nejdéle na posledních 15 minut.

Vylepšení: vzpomínku nelze jakkoliv obnovit či zjistit jakýmikoliv prostředky (včetně odčarování, lektvarů apod.)

Evokace

Magická střela (+) „Arcana Incantatio“

Nosičem: 1 lehké
Vylepšení: 2 lehké

Hoříš (+) „Ignis Evocatio“

Nosiči nebo dotyk: Hoříš
Vylepšení: +1 lehké

Rozsviť (+) „Lux“

Dotykem: Rozsvítí předmět, který může držet volně v ruce. Trvá, dokud se nenachází v plně osvětlené místnosti nebo pod slunečním svitem
Vylepšení: Může uhasit malé zdroje světla na dálku.

Proud vody (++) „Aqua Volante“

Na ukázání: Odhození
Vylepšení: Omráčení

Telekineze (++) Bez zaříkadla

Na ukázání: Dokáže přimět malý předmět, aby se vznesl menší předměty (do velikosti 1x1x1m) maximálně do výšky cca 3 metrů. Kouzlo není možné běžně použít k boji (např. vrhat po někom kameny, odrážet střely atd.

Vylepšení: Lze použít i na objemnější a těžší předměty (do velikosti/váhy osoby) dokáže nadzvednout jen

Mágové mohou spojit své síly pro dosáhnutí silnějšího efektu.

Vyražení zbraně (++) „Manus Tradet“

Na ukázání: Cíl odhodí zbraně nebo jiný předmět v ruce mimo svůj cíle. (Tak aby nedošlo k nehernímu rozbití předmětu)

Vylepšení: na 1 minutu cíl nemůže nic vzít do zasažené ruky

Sžíravý oheň (+++) Ignis Aeternus Evocatio

Nosičem. Od zásahu nosičem cítí cíl vnitřní bolest (jako pálení žáhy, ale pětkrát tolik) a za každých 10 minut trvání kletby utrží 1 lehké. Kletbu lze léčit mimo běžné způsoby také tím, že je postava zcela zasypána pískem. Jinak se kletba přenáší i do dalších dní.

Vylepšení: Na ukázání.

Nekromancie

Puštění žilou (+) „Venus Puncture“

Nosičem: Krvácení

Vylepšení: + 1 lehké

Neduh (+) Bez zaříkadla

Na dotyk: způsobí cíli neduh určený sesilatelem (alergická rýmy, bolest břicha, bolest hlavy, tekoucí krev z nosu, krabí chůze = jen do boku, tik v oku, nechuť k jídlu)

Vylepšení: Cíl svůj efekt šíří na každého, se kterým přijde do kontaktu (viz pravidla k šíření nemocí). Sesilatel je imunní.

závoj smrti (++) „Vita mortem celare“

Na dotyk/Na sebe: Cíl je pod efektem Hrané smrti. Trvá max 15 minut. Cíl se sám nemůže probudit.

Vylepšení: Po skončení kouzla se zruší jeden negativní efekt na cíli.

Zmrzačení (++) „Os Frangere“

Nosičem či dotykem: Zmrzačení zasažené končetiny.

Vylepšení: Nezáleží na zasažené končetině, sesilatel si může vybrat

Paralýza (++) „Corpus Paralysis“

Dotykem: Paralýza, dokud se cíle dotýká

Vylepšení: Nosičem, na 10 sekund, po zásahu končí

slabost (+++) „Infirmitas Maximus“

Na ukázání: Začarovaná postava nemůže používat své nemagické schopnosti, dokud si čtvrt hodiny neodpočine.

Vylepšení: zasažený si nemůže do odpočinku obnovit ani životy.

Jasnozřivost

 

Zjisti pravdu (++) „Verum Inverime“

Reakce: kouzelník pozná, zda jeho cíl lže (Řeč těla)

Vylepšení: pozná v čem mu cíl lže.

Rozpoznej (+) „Magica Visio“

Na dohled, v dosahu rukou: Zjistí přítomnost magie v předmětu, okolí, hráči, či v tom, co uzná organizátor za vhodné, popř. jí dokáže porozumět/popsat. Po 10minutovém rituálu pozná, vlastnosti předmětu (zeptá se příslušného orga nebo odlepí pásku z předmětu). Předmět musí mít celou dobu v držení.

Vylepšení: rozpozná element či typ magie, rozpoznání předmětu je bez rituálu.

Pach magie (++) „Vestigium Venificus“

Na dotyk: Zjistí, kdo seslal kouzlo působící na osobu nebo předmět – zeptá se hráče (na kterého působí kouzlo) nebo příslušné osoby (v případě předmětu) a ti mu popíšou sesilatele. Pokud cílový HRÁČ neherně neví, kdo původního kouzlo seslal., kouzlo není úspěšné, ale mana se nespotřebuje.  

Vylepšení: Dokáže sesilatele stopovat, může se neherně zeptat orgů či příslušné osoby, kde se stopovaný přibližně nachází.

Kletba jazyků (+++) „Maledictio Linguam“

Na ukázání: Začarovaná postava nemůže používat své magické schopnosti, dokud si čtvrt hodiny neodpočine.

Vylepšení: Cíly dostává po dob trvání o 1 méně XP z každého zdroje.

Ozvěny času (++) „Vide Historiam“

Zaříkávač provede na místě rituál, který umožní přítomným nahlédnout na chvíli do minulosti daného místa. Jaký střípek minulosti sesíláte přivolá, to záleží na obratnosti provedeného rituálu včetně toho, zda má například k dispozici předmět spjatý s danou situací. Nicméně i tak je značná šance, že přivolá jinou scénu nebo jen její střep.

Vylepšení: může se navíc doptat na jednu dodatečnou otázku

pravé vidění (+++) „Ius Visio“

Na sebe: Dalších 30 sekund prohlédne zaříkávač všechny iluze, klamy a zaklínadla (i neviditelnost).

Vylepšení: Trvání 1 minuta.

Iluzionismus

 

Iluze (+) „Illusio“

Kouzelník dokáže zastírat pravou podobu věcí a klamat zrak. (Může ostatním hráčům říct, co přesně vidí, ať už to dává smysl, nebo ne.) Iluze může vytvořit na malé neživé předměty. Iluze trvá, dokud se na ni Zaříkávač alespoň trochu soustředí.

Vylepšení: může používat i na větší předměty (do velikosti člověka) či na jiné postavy (také do standartní velikosti).

Rozsviť (+) „Lux“

Dotykem: Rozsvítí předmět, který může držet volně v ruce. Trvá, dokud se nenachází v plně osvětlené místnosti nebo pod slunečním svitem

Vylepšení: Může se světlem pohybovat volně v prostoru pomocí mysli.

šmouha (++) „Úbi Sum?“

Na sebe: cíl vypadá rozmazaně a je horší na něj útočit. Cíl dostává 2x úhyb

Vylepšení: +1 úhyb nebo lze užít i na magické projektily.

Slepota (+++) „Nún vide Tú“

Na ukázání: Očarovaná postava nic nevidí. Slepotu lze odčarovat, anebo sama odezní po čtvrt hodině nebo při prvním zranění.

Vylepšení: +2 stresy

Vílí prášek (++) „Te vidéo“

Na ukázání: Pokud HRÁČ “viděl” někoho přejít do neviditelnosti/plížení či ví, že se v jeho okolí nachází někdo skrytý či neviditelný, může jeho směrem poslat oblak prachu, který dotyčného zviditelní – zahlásí odhalení. Dotyčný se pak po dobu 5 minut nemůže skrývat či zneviditelnit.

Vylepšení: cíl oslepí na 10 sekund

hypnóza (++) Bez zaklínadla

Na dotyk: Kouzelník může 5minutovým rituálem cíli potlačit jeden stresový efekt do konce herního dne.

Vylepšení: Vyléčí také 3 stresy.