Síla

Obouruční boj

Bojový výcvik – těžké zbraně (+)

Pasivní: Umožňuje postavě užívat bojové schopnosti na blízko s obouručními zbraněmi mimo kopí.

Průraz (+)

Aktivní, 2x denně: Průraz na blízko.

Těžká rána (+)

Aktivní, 2x denně: Po zásahu na blízko (i do zbraně i štítu) Odhození.

 Mocný útok (++)

Aktivní, 2x denně: Mocný útok na blízko.

Pevný úchop (+/+)

Pasivní: Imunita vůči Odzbrojení.

Zmrzačení (++)

Aktivní, 2x denně: Zmrzačení na blízko.

Obrana

Kryt (+/+)

Aktivní, 2x/3x denně: Kryt

Štítonoš (++)

Pasivní: Pokud drží štít, může používat veškeré své kryty (i ze zbroje) na spolubojovníky, kteří stojí vedle něj.

Odolnost (+/+)

Pasivní: odolá navíc 1 lehkému zranění / navíc 1 těžkému zranění.

Tvrdá játra (+)

Aktivní, 1x denně: Postava odolá jednomu efektu jedu či až středního lektvaru. Pokud se jedná o jed, je dokonce dne odolná proti tomuto jedu.

Ve zbroji jako doma (++)

Pasivní: Opravení zbroje nošené válečníkem stojí polovinu materiálu. Zbroj poskytuje 1 Kryt navíc.

Ranař

Bitkař (+)

Pasivní: U mechaniky Rvačka, může použít ještě 4. kolo, tedy říká v rytmu kámen-nůžky-papír-teď-rvačka.

Omráčení (++)

Aktivní, 2x denně: Po zásahu zbraní na blízko do zad Omráčení na 1 minutu. Zásahem zepředu Otřesení.

Pevný postoj (+/+)

(+) Aktivní 2x denně: Odolá efektu, které by postavu měli odhodit či shodit na zem.
(++)
Pasivní: Imunita vůči veškerým efektům, které by postavu měli odhodit či shodit na zem

Odzbroj (++)

Aktivní 2x denně: Odzbroj

Kravata (++)

Aktivní, 2x denně: Pokud se dotkne cíle rukou a může udělit efekt Paralýza, který trvá, dokud se cíle dotýká.