Magické předměty

Kromě fyzické rekvizity je každý magický artefakt vždy znázorněn kartičkou. Pro užití artefaktu musí mít postava kartičku v držení. Některé magické předměty nemusí být znázorněny fyzickou rekvizitou. Kartičky jsou

tedy důležitější než jejich fyzická reprezentace. Tyto kartičky popisují efekt předmětu, jeho sílu a element a také jejich herní popis.

ELEMENT PŘEDMĚTU

Elementy symbolizují jednak na jaké bázi předmět vznikl a také jakým efektem oplývá. Například žhnoucí meč bude elementu slunce, nerozbitná zbroj kovu a věštící koule hvězd. Některé předměty mohou mít elementů více (nikdy však opačné).

Elementy jsou tyto (na heptagramu po směru hodinových ručiček):

●  Hvězdy – opak život a obloha
●  Smrt – opak život a slunce
●  Měsíc – opak slunce a kovu
●  Obloha – opak hvězd a kovu
●  Život – opak smrti a hvězd
●  Slunce – opak měsíce a smrti
●  Kov – opak měsíce a oblohy

Pokud postava užívá dva a více předmětů s opačnými elementy, síla předmětů se zvyšuje o 1 pro každý předmět, který si odporuje.

SÍLA PŘEDMĚTU

Magická síla předmětu je hodnota, která ukazuje, jak je předmět mocný. To se v praxi může projevovat složitostí jeho výroby, cenou nebo třeba mocí při obětování v rituálu.

Kromě těchto RP projevů ukazuje i kolik předmětů a s jakou mocí je postava schopná ovládat. Základní předmětová odolnost každé postavy je 3. Tato hodnota ukazuje, jakou sečtenou sílu předmětů je postava schopná ovládat bez jakýchkoliv postihů.

Pokud postava přesáhne tuto svoji hranici, je magická síla předmětů tak velká, že způsobuje magickou nestabilitu a entropii. Což znamená že postava dostane postih.

Postih je určen podle toho, o kolik je překročena hranice předmětové odolnosti. Dále je určen elementem nejsilnějšího předmětu, které postava používá. Pokud jsou stejné síly, bude to dle předmětu, kterým byla hranice překročena.

Pokud se postava zbaví předmětů a již nepřekračuje svoji předmětovou odolnost, postihy z přesáhnutí trvají ještě další hodinu.