Obecná pravidla a mechaniky

Tvorba postavy

Vymyšlenou postavou se hráči přihlašují na LARP, je tedy nutné ji mít připravenou předem. Na místě si pak vyplníte do charakterníku základní údaje:

 • Jméno (kterým se představujete a ostatní vás oslovují)
 • Rasa (a vybraná raciálka)
 • Životy (po schválení kostýmu přidělené životy)
 • Skupina (pokud jste přijeli jako členové nějaké skupiny)
 • Schopnosti povolání nebo dovednosti (do začátku obdržíte při tvorbě postavy od organizátorů)
 • Zvláštnosti – např. fóbie, zvyky, úchylky (dobře okoření vaši postavu)
 • Nejvýraznější charakterové rysy (alespoň dva kladné a dva záporné)
 • Vyrovnávání se se stresem (dva způsoby, viz Stres)

Signály: Zvonění, Technická, Plížení, Růžový chameleon a Rudá stop

Ve hře používáme sadu různých gest a signálů, abychom předcházeli nedorozuměním a narušování hry.

Začátek a konec hry

Signál k započetí, pozastavení nebo ukončení hry vydáváme zazvoněním zvonku. Zvoněním začíná a končí herní den. Pokud jste v herní situaci, dohrajte ji.

Technická

Klasická technická přestávka, tedy vystoupení z role za účelem vyřešení nějakého problému nebo dotazu na organizátory, se značí pěstí položenou na vršku hlavy. Postavu s pěstí na hlavě ignorujte. Technická je však krajní řešení. Než přijdete s dotazem na organizátora, zauvažujte, jestli není možné kýženou informaci získat i herně. (Odstrašující příklady: „Kde je vlastně starosta? Kde dostanu jídlo? Jak se naučím Kryt?“ Odpověď bude vždycky stejná: „Zjisti si to ve hře.“) Vyhýbejte se také zneužívání technické pro neherní rozhovory.

Plížení a neviditelnost

Plížení se značí dlaní položenou na hlavě. Prochází-li kolem vás někdo s dlaní na hlavě, snažte se ho ignorovat, nedívejte se jeho směrem, nereagujte na něj, ale zároveň respektujte, že je pořád součástí hry. Plížení pochopitelně funguje jen v určitých podmínkách, které jsou hráčům s příslušnou schopností vysvětleny. Pokud máte pocit, že někdo hraje plížení špatně, nebo se plíží v místech, kde by to bylo velmi obtížné, zahrajte nejdřív podezření („Počkej, neslyšel jsi něco? Nemihl se tam nějaký stín?“) a teprve pokud plížící se osoba nezareaguje, nezastaví se a nepočká, až vás podezření přejde, můžete ji herně zpozorovat.

Pakliže má někdo na hlavě položené obě dlaně, nejedná se o plížení, ale o neviditelnost, tedy magii. Neviditelného člověka nemůžete zpozorovat vůbec a ten si tedy může chodit nebo běhat kdekoliv dle své libovůle.

Růžový chameleon

„Nemysli si, kate, že když mi růžovým chameleonem uřízneš ucho, tak ti něco povím!“ – Toto je příklad užití signálu růžový chameleon. Používá se v situacích, které jsou vám jako hráčům nepříjemné a silně ovlivňují váš zážitek ze hry. Ostatním hráčům tento signál dává najevo, že se dostali na hranici toho, co je pro vás jako pro hráče přijatelné a že by měli zvolnit a pokusit se situaci vyřešit jiným způsobem – například když se hráč kata příliš ponoří do své role a jeho mučení začne být nepříjemné nejen vaší postavě, ale i vám. Signál nezastavuje hru; pokud je to možné, nějak ho zakomponujte do věty, kterou říká vaše postava (viz příklad na začátku).

Rudá stop!

Pokud zaslechnete tato dvě slova, okamžitě přestaňte s čímkoli, co právě děláte, zastavte se na místě a dávejte pozor. „Rudá stop“ je obecně používané sousloví pro zastavení hry z vážných neherních důvodů (zdravotních, psychických, organizačních či jiných). Použít ji může kdokoli, je-li k tomu pádný důvod.

Souboj: Životy, Agonie, Zbroj a Rvačka

Při souboji měkčenými zbraněmi je nutné dodržovat následující pravidla:

 • Nebodat – jinými než bodnými zbraněmi
 • Viditelné nápřahy – zásah by měl být veden s dostatečným nápřahem cca 45 °, pro kopí platí pevné držení v obou rukou („nešít“) a při nápřahu musí loket dojít za záda
 • Zásahové plochy – tzv. dlouhý neopren, tedy vše krom hlavy, rozkroku, krku a dlaní
 • Bezpečnost – varujte ostatní před nebezpečným terénem (stromy, díry, …)
 • Platnost zásahu – posuzuje zasažený, případně org

Ve hře lze utržit těžká a lehká zranění:

 • Těžké zranění zásah do trupu nebo schopností udělující těžké zranění (zahlásí se „těžké“), základní limit je 1 těžké
 • Lehké zranění – zásah do ostatních zásahových ploch nebo schopností udělující lehké zranění (zahlásí se „lehké“), základní limit jsou 3 lehká zranění

Limity lehkých a těžkých zranění jsou vzájemně oddělené. Navyšovat limity lze také pouze odděleně.

Agonie, smrt a doražení

Je-li kterýkoliv z vašich limitů zranění překročen, ještě neumíráte, ale nejprve upadáte do agonie. Svíjíte se na zemi, můžete jen chrčet a pomalu se plazit.Agonie trvá až 15 minut a může být dále prodloužena herními schopnostmi. Teprve po uplynutí této doby zcela umíráte a musíte vyhledat (v technické) pověřeného organizátora (bude sděleno na začátku) a bude vám založena postava nová.

Z agonie můžete být zachráněni libovolnou schopností/předmětem, kterými vám bude vyléčeno alespoň 1 zranění (ať už těžké, nebo lehké). Pokud vás nikdo nebude dál léčit, tak po vytažení z agonie snesete 1 lehké a 1 těžké zranění, samozřejmostí je ale hrát odpovídající slabost a malátnost (po smrtelném zranění asi jen těžko naběhnete okamžitě zpátky do bitvy plni elánu). Po vytažení z agonie také dostanete Stres (více v kapitole o Stresu).

Agonii může ukončit jiná postava také tím, že umírajícího dorazí (stačí herně naznačit). K doražení jiné postavy by ale měl být vždy pádný herní důvod. V běžných střetech, při přepadeních, ale i v kontaktu s bestiemi obvykle takový důvod nikdo nemá.

Navíc platí, že pokud vás někdo z agonie vytáhne, nepamatujete si, co se událo předtím, než jste byli tak těžce raněni (cca 5 až 15 minut, typicky poslední situaci, např. ono přepadení). Toto opatření funguje právě jako pojistka toho, aby se navzájem všichni nedoráželi a nemusely se tak neustále zakládat nové postavy.

Zbroj

Jako zbroj se počítá pouze skutečná zbroj schválená organizátory (při schvalování zbraní), bonusy vycházejí z nejvyšší dosažené kategorie. Zbroj kryje pouze na místech, kde ji hráč má skutečně oblečenou. Po zásahu do takového místa hráč zahlásí „Zbroj“, což zafunguje stejně jako použití schopnosti Kryt. Každá zbroj má určitý počet zásahů, které vykryje. Počet použití zbroje musí hráč obnovit opravou u kováře.

 • Kožená zbroj – 2 kryty
 • Prošívaná zbroj – 3 kryty
 • Šupinová, lamelová nebo kroužková zbroj – 6 krytů
 • Plátová zbroj – 10 krytů a imunita na šípy bez průrazu
Rvačka

Pokud se dvě postavy chtějí poprat, využijí léty osvědčeného způsobu – zahlásí „Rvačka!“ a dají si spolu kámen-nůžky-papír-teď. Můžete tak svého nepřítele třeba dostat do pout nebo vyrazit mu dech (aby vás nedoběhl). Pokud chcete někoho vyzvat, tak váš oponent samozřejmě musí být hned u vás a nesmí mít v rukách zbraně (může vás seknout). Pokud chce jedna ze stran použít nadpřirozené síly, dohodnou se spolu mimoherně.

Herní jídlo a peníze, Přehled předmětů

Jídlo

Herní podoba jídla je dřevěný žeton se symbolem jídla. Jedna porce jídla člověku umožní obnovit si 1 použití základní schopnosti nebo 1 manu. Tento bonus za jídlo lze získat maximálně 3x denně (ale sníst ho můžete i víc) a v odstupu alespoň 1 hodiny. (Použité jídlo vracejte mimoherně do tomu určené nádoby v hospodě.)

Peníze

Herní měnu tvoří drahokamy, stříbrné mince a podložky. Startovní obnos je určen po schválení kostýmu.Do hry je zapovězeno vnášet vlastní měnu (zejména drahokamy) bez předchozí domluvy. (Inflace je svině.)

Převod hodnot mincí je: 1 zlatý (drahokam) = 5 stříbrných = 25 měďáků (podložek).

Přehled předmětů a surovin

Mezi herní předměty počítáme a v herní oblasti můžete tedy nacházet, shromažďovat a zcizovat:

 •  Zbraně a kostýmy (vámi dovezené, erární – zkrátka reálné)
 • Artefakty a relikvie (magické předměty reálného charakteru doprovázené zalaminovanou kartičkou)
 •  Rudy (metalickým sprejem nastříkané rudé, stříbrné, zlaté, modré a fialové kameny)
 •  Jídlo a pití (nalovené ryby, zpracované maso, jídlo vydané v hostinci, voda, „pivo“)
 •  Dřevo (na „káceništi“ posbírané klacíky svázané provázkem do otýpky)
 •  Kůže (odřezky z kůže s vyraženým symbolem)
 •  Tuk (bílé skleněné kuličky)
 •  Bylinky (umělé květiny nalezené na herní ploše – pro nebylinkáře obyčejný plevel)
 • Esence již nemají fyzickou reprezentaci, pouze si je alchymisté zapisují do deníčku
 • Lektvary a jedy (flakonky s cedulkou toho, co obsahují)
 •  Písemnosti (knihy, svitky, cenné informace, …)
 •  Rekvizity (cokoliv reálného spojeného s kostýmem, či funkčně využitého a jiné herní předměty)

Většinu věcí ve hře můžete získat nebo ukrást, ale herní předměty patřící jinému hráči (zejména zbraně) si „vypůjčujte“ pouze s mimoherním svolením jejich vlastníka.

Jak se (ne)nechat okrást

Zloděj s příslušnou dovedností má k dispozici kolíčky na prádlo. Aby kohokoliv okradl, musí tento kolíček nepozorovaně připnout na jeho měšec, brašnu nebo kapsu (zbraň z opasku opravdu neukradne). Pokud se mu to podaří, napočítá na prstech do pěti, a pokud si ani během této chvíle okradený ničeho nevšimne, zloděj mu poklepe na rameno, rukou naznačí technickou pauzu a okradenému sdělí, že se právě stal jeho obětí. Zloději je pak povoleno sáhnout do měšce/brašny/kapsy a vytáhnout z ní buď jeden předmět, anebo tolik mincí, kolik zrovna nahmatá. Pokud bude v měšci/brašně/kapse šátrat moc dlouho (déle jak pět vteřin), musí přestat, nebo bude přistižen.

Po skončení celého procesu ukončí oba hráči technickou pauzu a pokračují ve hře, jako by se nic nestalo. Okradený pochopitelně nemá ponětí, že ho někdo okradl, a už vůbec netuší, kdo to mohl být, pokud mu to herně neřekne někdo, kdo toho byl svědkem.

Pozn.: Krást můžete reálně bez použití schopnosti, pokud jste na to dostatečně šikovní. Hráči ale následně situaci mimoherně oznamte, aby věděl, kde se jeho předmět nachází.

Stanoviště profesí, Kovář a zbrojíř, Zámky

Stanoviště profesí

Těžba dřeva, lov zvířat a sbírání esencí probíhají na stanovištích. Jsou to označená místa na herní lokaci, kde se následně těžba/lov musí pěkně zahrát. Každé stanoviště lze navštívit pro danou profesi jen 1x denně.

Stanoviště mohou mít pro některé činnosti negativní efekty např. při neúspěchu. Těm se dá vyhnout pouze schopnostmi, které to mají ve svém popisu přímo napsané. Nicméně některá stanoviště mají na sobě uvedené i další způsoby, jak se vyhnout negativním důsledkům.

Pokud na stanovišti není k dispozici příslušná surovina, hráč si ji mimoherně vyzvedne z příslušně označené nádoby na baru.

Kovář a zbrojíř

Abychom umožnili hráčům mít kováře přístupného kdykoliv, nezávisle na CP, bude na herní ploše kovárna provedena jako stanoviště. Na stanovišti bude uvedena cena, kterou musíte zaplatit a dobu, kterou musíte počkat k provedení zadaného úkolu. Peníze či suroviny potom následně odevzdáte do příslušné kasičky. Můžete zde opravovat zbraně a zbroje, vyrábět nářadí, paklíče, zámky, šperky. Kovář vám také může zbraně a zbroje vylepšit (naostřit, zpevnit nebo přimísit jiný materiál).

Mimo to se ve hře pohybuje kovář jako herní postava a případný zadavatel úkolů. Sám se může pohybovat i v kovárně brát vaše zakázky osobně. Pokud budete mít specifické zakázky neuvedené na ceníku stanoviště, kontaktujte přímo CP Kováře.

Zámky

Zámků a klíčů máme několika typů, většinou obojí vyrábí kováři. Obvyklé typy zámků jsou rozděleny do tří kategorií (na jejichž vypáčení je třeba mít určitou schopnost): základní, pokročilé a mithrilové. Obvyklé zámky mohou být navíc začarovány proti vypáčení, v takovém případě budete nejspíš potřebovat někoho magicky nadaného, aby vám pomohl.

Učení schopností, Šíření nemocí a Dungeon

Učení schopností

Schopnosti si lze pořizovat za expy. Ty lze získat hned několika způsoby – plněním úkolů a příběhových linek, bojem s bestiemi, trénováním s mistrem, čtením knih, od organizátorů a některých CP jako odměna a také od ostatních hráčů.

Část bestií po svém zabití udělí expy. Tyto expy lze získat pouze poražením celé skupiny. Její velitel pak následně rozdá hráčům příslušné expy dle vlastního uvážení nebo dle domluvy mezi hráči. Expová hodnota bestie určuje kolik rozdá bestie expů celkem, nikoliv každému hráči.

Každý hráč na začátku herního dne obdrží 2 expy, které může rozdat ostatním hráčům jako odměnu za pomoc, RP apod. Tyto expy nesmí udělit sobě. Každý hráč může tímto způsobem získat pouze jeden exp za herní den. Nerozdané expy se nepřenáší do dalšího dne.

Hráč, který obdrží celkem 20 expů dále nemůže získat v jeden moment méně než 2 expy z jednoho zdroje – např. pokud by měl dostat 1 exp za zabití skřeta tak jej neobdrží vůbec. Tato spodní hranice se dále zvyšuje každých 10 expů o 1.

Šíření nemocí

Choroby se šíří svými standardními způsoby – vzduchem, vodou, kontaktem atd. V situaci, kdy reálně mohlo dojít k nakažení, si nakažený s „obětí“ zahraje kámen–nůžky–papír o to, zda se nakazila (vyhraje-li nakažený, oběť se nakazí, vyhraje-li oběť, nemoci odolá).

Šíření nemocíobvykle není cílem vaší postavy (pokud nehrajete veskrze zlou postavu) a záměrná snaha nakazit zbytek města je nejen těžkým zločinem, ale především prohřeškem proti správnému RP.

Dungeon

Pro pohyb v dolech pod městem (dungeonu) platí:

 1. Do dungeonu nechodíte sami, vždy ve skupince doprovázené vypravěčem.
 2. Chovejte se ohleduplně k vybavení, bojujte s opatrností.
 3. Dbejte pokynů vypravěče a nezapomeňte hrát – dungeon je součástí RP.

Stres

Dračí Ďoura je velmi nebezpečná a někdy i těm nejodvážnějším dojde vytrvalost a projeví se nervozita, strach a v těch nejkrajnějších situacích šílenství. Pro vyjádření těchto skutečností slouží body stresu. Ty ukazují, jak je na tom postava dobře se svým psychickým zdravím. Kdykoliv je postava zasažena efektem zvyšujícím stres (sesilatel zahlásí např.: „stres 2“), přičte si hráč postavy určený počet k svému aktuálnímu stavu. Pokaždé, když postava dosáhne násobku 3, vyhledá její hráč příslušného orga, který ji sdělí, jaký problém postavu postihne.

Efekt stresu závisí na tom, jak se postava vypořádává se stresem, což je součástí tvorby postavy. Samotný efekt je spouštěn tzv. stresory. Pokaždé, když postava překonává hranici násobku 3, přibývá jí nový stresor (spouštěč), který odpovídá zdroji stresu, který postavu posunul. přes násobek 3, a zároveň se posouvá ve stromu zvládání stresu dál. Pokud postava dojde až na konec (třetí nebo čtvrtá úroveň), efekty se stávají nevyléčitelnými, a postava si začíná plnit druhý strom stresového efektu. Po naplnění obou stromů už stres nezvládá a zešílí (což je ekvivalentní smrti – pro postavu hra končí). Body stresu a efekty stresu lze pomocí některých schopností snižovat.

Podstatnou je v tomto ohledu léčitelská schopnost Terapie, dovoluje se efektů stresu či stresorů zbavit. Snížení počtu bodů stresu pod násobek 3 samo o sobě nevyléčí již obdržený efekt (např. pokud postava obdržela efekt Třas rukou za 3 body stresu a počet těchto bodů je následně snížen na 1, nepřestanou se postavě automaticky třást ruce). Postava však také nemůže obdržet nové efekty ani stresory při opětovném vystoupání na stejnou hranici, pokud ještě nebyly předchozí vyléčeny (po snížení stresu na 1 opět obdržím 2 body stresu, třas mi zůstává, netrpím novým problémem).

Body stresu si můžete za postavu přičíst i sami, když se vaše postava dostane do velmi stresující situace (zemře vám kamarád v náručí, poprvé jste museli někoho zabít apod.) Nevíte-li kolik, poraďte se s orgy.

Mezi způsoby zvládání stresu patří:

1. Strach

2. Agrese

3. Ochranářství

4. Smutek

5. Zmatení

6. Úzkost, nejistota

7. Hrdinství

8. Fascinace

9. Halucinace

10. Kompulze