Druid

Druidové jsou strážci přírody, lesa a hvozdů. Spolupracují s dryádami a patří mezi největší nepřátele zla
a temnoty. Síla přírody jim umožňuje odměňovat i trestat, léčit, bránit se i ničit své nepřátele. Krom obvyklých schopností disponují i velice mocnými rituály, které jsou omezeny hlavně časovou a materiálovou náročností.

HOJIVÝ DOTEK (+/+)
Aktivní, 3x/5x denně: Magicky na dotyk vyléčí cíli 1 lehké zranění. Léčba trvá 10 sekund.

BLUDNÝ KOŘEN (+)
Aktivní, 2x denně: Očarovaná postava se musí pohybovat nejdále dvacet metrů od určeného pařezu, dokud jí jiná postava nevysvětlí, že bloudí v kruhu, nejdéle však půl hodiny.

STROMOVÝ POHLAVEK (+)
Aktivní, 2x denně: Postava stojící vedle stromu od něj dostane větví lehké zranění.

SPOUTÁNÍ (+)
Aktivní, 2x denně: Postavu spoutá druid v kořenech stromu tak, že se nemůže ani hnout, dokud ji někdo neosvobodí. (Funguje i proti zlodějské schopnosti Únik z pout.)

KŮŽE Z KŮRY (+)
Aktivní, 3x denně: Po dobu 1 minuty jsou všechna utržená zranění jen lehká.

POŽEHNÁNÍ PŘÍRODY (+)
Aktivní, rituál: Pokud požehnaná postava utrží lehké zranění, to bude po 5 minutách vyléčeno.

ZEMĚTŘESENÍ (++)
Aktivní, 2x denně: Všichni v doslechu upadnou okamžitě na zem a alespoň 5 vteřin se zvedají.

RITUÁL OBNOVY (++/+)
Aktivní, rituál: 1/ Obnoví jiné postavě všechny základní schopnosti. 2/ Obnoví všechny schopnosti.

PROMĚNA V BESTII (++/+)
Aktivní, rituál: 1/ Druid se promění v libovolně zvolenou živou a nedémonickou bestii z bestiáře, kterou někdy potkal, přebíraje její životy a bojové vlastnosti, avšak bez zvláštních schopností. 2/ Při proměně získá i schopnosti.

REINKARNACE (++/+)
Aktivní, rituál: O druidech je všeobecně známo, že se jich nedá zbavit. 1/ Pokud druid zemře, za půl hodiny bude znovuzrozen ve svém posvátném háji nebo na jiném zvoleném místě, avšak slabý, unavený a bez schopností. 2/ Po reinkarnaci má obnovené všechny schopnosti a je zcela zdravý a zuřivý. / Druid se nemůže reinkarnovat, pokud je jeho posvátný háj nebo jeho mrtvola znesvěcena, je jí vysáta duše nebo je jí jinak znemožněno se oživit.

FORMA VĚTRU (+++)
Pověry mluví o tom, že staří druidové se dokáží rozplynout ve vítr a ve formě lehkého vánku se pak pohybovat po okolí. V této podobě jsou nezranitelní a neviditelní, ale vidí, slyší a údajně i našeptávají lidem…