Druid

Druidové jsou strážci přírody, lesa a hvozdů. Spolupracují s dryádami a patří mezi největší nepřátele zla a temnoty. Síla přírody jim umožňuje odměňovat i trestat, léčit, bránit se i ničit své nepřátele. ¨

Druidové své kouzla vyvolávají pomocí run. Během kouzlení musí runu nějakým způsobem načrtnou – do země, na svitek, přejet prstem po odpovídajícím tetování apod. Toto ztvárnění runy je druidský způsob zaříkání. Runy není třeba používat na schopnosti ve zvířecí formě, na proměnu ale ano.

Druidské kouzla mají denní užití, neobnovují se však automaticky na začátku dne. K obnově kouzel je třeba provést krátký rituál u Menhiru – magického místa umístěného někde na herní ploše. Použití kouzel lze získat z menhiru pouze 1x denně Menhirů je několik a každý přináší použití různých kouzel. U menhirů lze také zjistit příslušnou runu. Nespotřebované použití kouzel se druidovy přenáší do dalšího herního dne (ale pouze do něj, nelze přenášet použití více jak jednu „noc“).

Druidové nemohou nosit žádné kovové zbroje. Pokud nějakou mají, nemohou používat druidské schopnosti. Mimo to by se měli vyvarovat i používání většího množství kovových zbraní, ale zde je jedná spíše o RP záležitost, nepředpokládáme že budete mít zbraně laděné do přírodních materiálů.

Druidové se dělí na Lešije, Šamana a Bestii. Druid se může učit schopnosti jednoho směru kdykoliv, k naučení vyšší úrovně musí však splňovat podmínky k jejich naučení v konkrétním směru. Pro učení stromu bestie se řiďte diagramem.

Runové tetování (++)

Aktivní, rituál: Hráč může vytvářet tetování druidských run, která umožní při dotyku runy použít odpovídající kouzlo. K vytvoření  takového tetování je třeba 3 odpovídající alchymistické esence a vložení 1 použití daného kouzla.

Reinkarnace (+++)

Aktivní, rituál: O druidech je všeobecně známo, že se jich nedá zbavit.  Pokud druid zemře, za půl hodiny bude znovuzrozen ve svém posvátném háji nebo na jiném zvoleném místě, avšak slabý, unavený ale zcela vyléčen se všemi schopnostmi, které mu zůstali. Druid se nemůže reinkarnovat, pokud je jeho posvátný háj nebo jeho mrtvola znesvěcena, je jí vysáta duše nebo je jí jinak znemožněno se oživit. Tuto schopnost se může naučit jakýkoliv druid, pokud splní podmínky pro učení mistrovské schopnosti.

Lešij

Bludný kořen (+)

Aktivní, 2x denně: Očarovaná postava se musí pohybovat nejdále dvacet metrů od určeného pařezu, dokud jí jiná postava nevysvětlí, že bloudí v kruhu, nejdéle však půl hodiny.

Stromový pohlavek (+)

Aktivní, 2x denně: Postava stojící vedle stromu od něj dostane větví lehké zranění.

Spoutání (++)

Aktivní, 2x denně: Postavu dotekem rukou nebo dřevěným předmětem spoutá druid v kořenech stromu tak, že se nemůže ani hnout, dokud ji někdo neosvobodí. (Funguje i proti zlodějské schopnosti Únik z pout.)

 Kůže z Kůry (++)

Aktivní, 3x denně: Po dobu 1 minuty jsou všechna utržená zranění jen lehká.

Brtník (++)

Aktivní, 2x denně: Obejmutím stromu se druid se stromem splyne a stane se neviditelný. Trvá, dokud strom objímá a nemluví, nezaútočí či nepoužije jiné schopnost.

Forma Lešije (+++)

Aktivní 1x denně: Rituálem na sebe vezme podobu avatara lesa. Tuto podobu by měl nejlépe naznačit alespoň maskou ze dřeva. Během působení kouzla je imunní vůči veškerým zraněním, které nejsou uděleny sekerami či ohněm. Jeho útoky dávají automaticky Odhození. Trvá maximálně 15 minut. V této podobě nemůže mluvit a může používat pouze schopnosti ze stromu Lešije.  

Šaman

Požehnání přírody (+)

Aktivní, 3x denně: Na dotyk požehná postavu. Jakmile cíl utrží lehké zranění, bude po 5 minutách vyléčeno.

Hnojivý dotek (+)

Aktivní, 3x denně: Magicky na dotyk vyléčí cíli 1 lehké zranění. Léčba trvá 10 sekund. Nemůže zvednout z agonie, pouze stabilizuje.

Věštění (+)

Aktivní, 2x denně: Šaman medituje na posvátném místě a zeptá se duchů na otázku ohledně budoucnosti (zeptá se organizátorů, kteří se případně domluví na odpovědi – ta nemusí být zprvu jasná).

Zemětřesení (++)

Aktivní, 1x denně: Všichni v doslechu upadnout na zem (sedne si na zem a může se znova zvednou).

Pokoj (+++)

Aktivní, 1x denně: Všichni, kdo slyšeli sesílání kouzla a nejsou nemrtvými nebo démony (i šamanovi nepřátelé), si obnoví 2 lehké zranění.

Vílí oheň (++)

Aktivní, 2x denně: Zruší cíli všechny efekty zbroje. Cíl se dále nemůže nijak skrýt či zneviditelnit. Trvá 1 hodinu.

Bestie

Stezka smečky

I. úroveň, 1x denně: Promění se do podoby vlka či jiného zvířete smečky. Proměna trvá do konce herního dne, do agonie nebo dokud ji nezruší. V této podobě smí užívat pouze její schopnosti. Musí bojovat drápy a měl by mít část kostýmu která naznačuje tuto podobu. Na I. úrovni se chová jako dané zvíře, nepřenáší svůj intelekt a nemůže mluvit. Dokáže však stále jednat tak aby dosáhl svých cílů a rozeznal nepřítele. 4 lehké/2 těžké. Získává navíc schopnost Vytí. 1x denně.
II. úroveň: V podobě si ponechává svůj intelekt a může schopnosti formy používat i mimo ni. Navíc se mu odemyká možnost naučit se schopnosti Vrčení a Psí oči.
III. úroveň:  +1x denně.
V podobě navíc může mluvit a také používat všechny nemagické schopnosti, které mu jeho podoba logicky umožňuje (např. Mocný útok může provést, zámek ale packou nevyháčkuje nebo nevystřelí z luku). Navíc umožňuje naučit se schopnost Krvavá rána.

Vytí (+)

Aktivní, 2x za proměnu: Až dva spojenci v doslechu udělí dalším útokem +1 lehké zranění

Vrčení (++)

Aktivní, 2x za proměnu: Zavrčí a cíl a Zastraší jej – 1 minutu se bojí, na sesílatele zaútočit nebo jej zranit.

Psí oči (++)

Aktivní, 2x za proměnu: Zapůsobí na jinou postavu svou roztomilosti (pokud se nebojí psů). Ta se pak k němu musí chovat přívětivěji nebo shovívavěji.

Krvavá rána (+++)

Aktivní, 3x za proměnu: Zásah na blízko a Krvácení

Stezka Samotáře

I. úroveň,1x denně: Promění se do podoby medvěda, velké kočky či jiného samotářského lovce. Proměna trvá do konce herního dne, do agonie nebo dokud ji nezruší. V této podobě smí užívat pouze její schopnosti. Musí bojovat drápy a měl by mít část kostýmu která naznačuje tuto podobu. Na I. úrovni se chová jako dané zvíře a nepřenáší svůj intelekt a nemůže mluvit. Dokáže však stále jednat tak aby dosáhl svých cílů a rozeznal nepřítele. 6 lehké/3 těžké. Získává navíc schopnost Odzbrojení. 
II. úroveň: V podobě si ponechává svůj intelekt a může schopnosti formy používat i mimo ni. Navíc se mu odemyká možnost naučit se schopnosti Lízání ran a Bestiální síla.
III. úroveň: +1x denně.
V podobě navíc může mluvit a také používat všechny nemagické schopnosti, které mu jeho podoba logicky umožňuje (např. Mocný útok může provést, zámek ale packou nevyháčkuje nebo nevystřelí z luku). Navíc umožňuje naučit se schopnost Plížení.

Odzbroj (+)

Aktivní, 2x za proměnu: Odzbroj

Lízání ran (++)

Aktivní, 2x za proměnu: 5minutovým odpočinkem vyléčí sobě nebo jinému 1 lehké zranění. Může používat najednou na víc cílů, ale na každý spotřebuje jedno užití.

Bestiální SÍLA (++)

Pasivní: Útoky na blízko vždy dávají Odhození. Na III. Úrovni Stezky lze užívat mimo formu pouze 3x denně

Plížení (+++)

Aktivní, neomezeně: V realistických podmínkách se dokáže skrýt ve stínech a zůstat neviděn. Při plížení se může pohybovat. Při plížení není vidět, ale je slyšet. Jakákoliv hlasitá akce, kouzlo či útok skrývání i plížení přerušuje

Stezka Vzduchu

I. úroveň, 1x denně: Promění se do podoby ptáka. Proměna trvá do konce herního dne, do agonie nebo dokud ji nezruší. V této podobě smí užívat pouze její schopnosti. Musí bojovat drápy a měl by mít část kostýmu která naznačuje tuto podobu. V této podobě uděluje pouze lehké zranění. Na I. úrovni se chová jako dané zvíře a nepřenáší svůj intelekt a nemůže mluvit. Dokáže však stále jednat tak aby dosáhl svých cílů a rozeznal nepřítele. 1 lehké/1 těžké. Získává navíc schopnost Úhyb.
II. úroveň:
V podobě si ponechává svůj intelekt a může schopnosti formy používat i mimo ni. Navíc se mu odemyká možnost naučit se schopnosti Let a Vydrápání očí.
III. úroveň: +1x denně.
V podobě navíc může mluvit a také používat všechny nemagické schopnosti, které mu jeho podoba logicky umožňuje (např. Mocný útok může provést, zámek ale packou nevyháčkuje nebo nevystřelí z luku). Navíc umožňuje naučit se schopnost Únik do mraků.

Úhyb (+)

Aktivní 2x za proměnu: Úhyb

Let (++)

Pasivní: Může létat v nízkých výškách. Rukama napodobuje mávání křídel. Mimo formu lze užít pouze 1x denně na 5 minut.

Vydrápání očí (++)

Aktivní, 1x za proměnu: Dotykem Oslepení. Lze léčit jako zmrzačení.

Únik do Mraků (+++)

Aktivní, 1x za proměnu: Pokud jej nic nezadržuje, může se rozhodnout odletět do výšky.  Zde je nezasažitelný. Může se rozhodnout vrátit k zemi kdekoliv v otevřeném prostoru. Stále vidí a slyší veškeré rozhovory, ale ostatní o něm neví.

 1. Fehu
 2. Uruz – Forma samotáře
 3. Thurisaz – Spoutání
 4. Ansuz
 5. Raidho
 6. Kennaz – Vílí oheň
 7. Gebo
 8. Wunjo – Požehnání přírody
 9. Hagalaz – Zemětřesení
 10. Nauthiz – Stromový Pohlavek
 11. Isa – Bludný kořen
 12. Jera
 13. Eihwaz – Forma Lešije
 14. Perthro – Brtník
 15. Algiz – Kůže z kůry
 16. Sowilo
 17. Tiwaz
 18. Berkana – Hojivý dotek
 19. Ehwaz – Forma větru
 20. Mannaz – Forma smečky
 21. Laguz – Pokoj
 22. Inguz
 23. Othala
 24. Dagaz – Věštění