Učení schopností, Šíření nemocí a Dungeon

Učení schopností

Schopnosti si lze pořizovat za expy. Ty lze získat hned několika způsoby – plněním úkolů a příběhových linek, bojem s bestiemi, trénováním s mistrem, čtením knih, od organizátorů a některých CP jako odměna a také od ostatních hráčů.

Část bestií po svém zabití udělí expy. Tyto expy lze získat pouze poražením celé skupiny. Její velitel pak následně rozdá hráčům příslušné expy dle vlastního uvážení nebo dle domluvy mezi hráči. Expová hodnota bestie určuje kolik rozdá bestie expů celkem, nikoliv každému hráči.

Každý hráč na začátku herního dne obdrží 2 expy, které může rozdat ostatním hráčům jako odměnu za pomoc, RP apod. Tyto expy nesmí udělit sobě. Každý hráč může tímto způsobem získat pouze jeden exp za herní den. Nerozdané expy se nepřenáší do dalšího dne.

Hráč, který obdrží celkem 20 expů dále nemůže získat v jeden moment méně než 2 expy z jednoho zdroje – např. pokud by měl dostat 1 exp za zabití skřeta tak jej neobdrží vůbec. Tato spodní hranice se dále zvyšuje každých 10 expů o 1.

ŠÍŘENÍ NEMOCÍ

Choroby se šíří svými standardními způsoby – vzduchem, vodou, kontaktem atd. V situaci, kdy reálně mohlo dojít k nakažení, si nakažený s „obětí“ zahraje kámen–nůžky–papír o to, zda se nakazila (vyhraje-li nakažený, oběť se nakazí, vyhraje-li oběť, nemoci odolá).

Šíření nemocí obvykle není cílem vaší postavy (pokud nehrajete veskrze zlou postavu) a záměrná snaha nakazit zbytek města je nejen těžkým zločinem, ale především prohřeškem proti správnému RP.

DUNGEON

Pro pohyb v dolech pod městem (dungeonu) platí:

  1. Do dungeonu nechodíte sami, vždy ve skupince doprovázené vypravěčem.
  2. Chovejte se ohleduplně k vybavení, bojujte s opatrností.
  3. Dbejte pokynů vypravěče a nezapomeňte hrát – dungeon je součástí RP.