Učenost

Knihomol

Gramotnost(+)

Pasivní: Postava umí číst a psát.

Talent(+)

Pasivní: Získává čtením  knih o 1 exp navíc.

Znalost Nadpřirozena (++)

Aktivní,2x denně: Může nahlédnout do bestiáře a podívat se na informace o jím vybraném nemrtvém, duchovy, běsovy či magické bytosti.

Výzkum (++)

Aktivní,2x denně: Zeptá se organizátora na otázku ohledně reálií světa. Ten zhodnotí, zda by postava na takovou otázku znala ze
svého bádáno odpověď a následně na ni dle svého uvážení odpoví. Uživatel navíc obdrží 1 exp.

 

Špinavá práce

Padělatelství (+/+)

Aktivní, neomezeně: Dokáže zfalšovat nemagický předmět –například listinu, odznak, minci apod. K výrobě padělku potřebuje někoho, kdo takový předmět dokáže vyrobit, znalost příslušného řemesla, nebo schválení postupu orgem / padělek je nerozeznatelný od originálu.

Zlodějské značky (+)

Po herní ploše jsou rozmístěny určité kartičky se znaky. Postavy s touto schopností můžou tyto kartičky využívat. Jejich podstata je známá pouze postavám s touto schopností. Ostatní postavy tyto značky nevidí. Detektiv může tyto značky odhalit. Značky se mohou kombinovat.

Tajný vchod – tajný vchod do budovy.

Skrýš – zloděj ji může využít k okamžitému skrytí, i když ho vidí ostatní postavy a nepohybuje se pomalu. Ve skrýši se nemůže hýbat. Na skrýš nefunguje Bystré oko.

Vstup do tunelu – pokud zloděj ví, kde se nachází jiný východ, může využít tunel k průchodu na některý z těchto východů -neherně přejde na určené místo (funguje podobně jako teleport).

Černý trh – označuje obchodníka ochotného obchodovat s kontrabandem.

Gilda– označuje prostor spravovaný nějakou zločinnou organizací či jedince, který
s ní nějak spolupracuje – například obchodník pod ochranou zlodějské
gildy

Malá skrýš – lze zde schovat malý předmět (podobně jako ve Skryté kapse).

Nové místa lze vytvořit, je k tomu však třeba odpovídající profese či interakce (domluva s obchodníkem nebo orgem schválená stavitelská práce).

Odezírání ze rtů (++)

Aktivní, 2x denně: Pokud někoho vidí mluvit, ale neslyší ho, může se mimoherně zeptat na obsahkonverzace. Schopnost lze využít i částečně, tj. pouze na ty účastníky konverzace, které zloděj vidí.

Odhad ceny (+)

Pasivní: Může se orgů, hráčů nebo CP ptát na skutečnou hodnotu předmětů a ti musí popravdě odpovědět. Funguje hlavně proti podvodům. Umožňuje také nahlédnout do přehledu herní ekonomiky.

 

Zálesák

Lov (+/+/+)

Pasivní: umožňuje na stanovištích lovit. Každá úroveň stojí pouze 2 expy.

Orientačnísmyl (+)

Pasivní: Pokud na konci herního bloku není vězněn, obklíčen a pokud
nebojuje, tak může další herní den začít na libovolném místě v divočině.

Bystré oko (++)

Aktivní, 2x denně: Zruší cíli Plížení, umožňuje poznat magickou neviditelnost, ale nemůže ji zrušit.

Znalost bestií (II)

Aktivní,2x denně: Může nahlédnout do bestiáře a podívat se na informace o jím vybraném humanoidovy, zvířeti, běsovy či bestii.

 

Léčitelství

Léčení(+/+/+)
(+)Dokáže 30sekundovým postupem vytáhnout člověka z agonii a obvazy léčit
lehká zranění a zastavit krvácení.
(++) Dokáže obvazy léčit těžká zranění, léčit silou otravu a zmrzačené končetiny.
(+++) Léčí slepotu, oněmění, zná postupy léčení nemocí a rozpozná Hranou smrt.

Diagnóza (+/+)

(+) Pasivní: Dokáže diagnostikovat nemoc.

(++) Po podrobném prozkoumání mrtvoly pozná, jak a na co umřela.

Mučení (++)

Léčitel může mučit spoutanou a bezbrannou postavu. Ta si může vybrat, zda se bude mučení vzpouzet. Nejpozději do 10 minut
(během nichž může být její tělo zmrzačeno) však mučiteli podlehne a začne pravdivě odpovídat na jeho otázky. Mučení je čistě herní mechanika, pokud se s mučeným nedomluvíte, neprovádějte žádné skutečné mučení! Dbejte také na pravidlo „růžový chameleon“ a v moment kdy mučenému není RP příjemné s RP mučením přestaňte a hrajte tak jako by už celé proběhlo.

Terapie (+/+)

(+) Aktivní: Delším rozhovorem s traumatizovaným pacientem (10 min) může vyléčit 2 body stresu.
(++) může vyléčit až 3 body stresu nebo postavu snížit o jeden stupeň na
stupnici efektů.

Hraná smrt (++)

Aktivní, 1x denně: Lehnutím na zem s překříženýma nohama může hraničář předstírat smrt. Tuto iluzi prohlédne pouze zkušený léčitel (na
mistrovské úrovni)
.

Detektiv

Netečnost(+)

Aktivní 2x denně: Odolá udělení stresu.

Ostražitost(+)

Pasivní: Zloděj musí preventivně použít dva kolíčky, aby mohl okrást postavu s touto schopností. Pokud někdo použije pouze jeden kolíček, hráč si ho automaticky všimne.

Řeč Těla (++)

Aktivní,2x denně: Řeč těla

Bystré oko (++)

Aktivní,2x denně: Zruší cíli Plížení, umožňuje poznat magickou neviditelnost, ale nemůže ji zrušit. 

Alchymie

 

Bylinkářství (+/+)

Pasivní: Na stanovištích umožňuje sbírat byliny a získávat tak esence. Každá úroveň stojí pouze 2 Expy.

(+) Vybere si náhodnou esenci

(++) Získá o 1 esenci navíc

(++) Může si vybrat kterou esenci získá.

Lektvary (+/+/+)

Pasivní: Alchymista dokáže z esencí vytvářet lektvary.

(+) Dokáže z 2 esencí vyrobit jednoduchý lektvar.

(++) Dokáže z 3 esencí vyrobit pokročilý lektvar.

(+++) Dokáže ze 4 esencí vyrobit mistrovský lektvar.

Chemická analýza (+/+)

(+) Aktivní, 3x denně: Alchymista může pomocí prostého postupu rozeznat efekt jakéhokoliv lektvaru.

 (++) Aktivní. 1x denně Obětuje (bez použití spotřebuje) 2 různé lektvary a jejich výzkumem získá 2 xp. Pro výzkum musí vždy použít lektvary, které předtím ještě nezkoumal. Výzkum zabere 5 minut a musí probíhat v klidu. Nelze žádným způsobem obnovit ani navýšit. Lze vylepšit schopností Talent.

Extrakce (++)

Pasivní: 5 minutovou pitvou dokáže z nestvůr vyextrahovat esence.

Alchymistický Výzkum (++)

Aktivní. 1x denně Obětuje (bez použití spotřebuje) 2 různé lektvary a jejich výzkumem získá 2 xp. Pro výzkum musí vždy použít lektvary, které předtím ještě nezkoumal. Výzkum zabere 5 minut a musí probíhat v klidu. Nelze žádným způsobem obnovit ani navýšit.

Vypěstovaná odolnost (+/+)

Aktivní, 1x denně: (+) Alchymista odolá účinku lektvaru z max. 3 esencí. (++) Odolá efektu jakéhokoliv lektvaru.

Dodatečné efekty (++)

Aktivní, 2x denně: Alchymista může zkombinovat dva lektvary do jednoho a vytvořit tak lektvar s dvěma efekty. Musí však vědět, jaký má lektvar efekt. Takto vytvořený lektvar nelze dále kombinovat.

Transmutace (++)

Aktivní, neomezeně: Alchymista dokáže ze dvou esencí získat 1 jinou dle svého uvážení. Proces transmutace trvá alespoň 10 minut.

Filtrace (++)

Aktivní, 2x denně: Alchymista dokáže pětiminutovým postupem rozložit lektvar na esence, ze kterých byl vyroben.

Mutageny (+++)

Aktivní, 1x denně: Alchymista vyrobí z min. 6 esencí mutagen, který po vypití umožní alchymistovi permanentně zmutovat své tělo a získat tak nějakou schopnost. Výroba trvá 1 hodinu. Pro postavy bez Vypěstované odolnosti (++) je tato směs jedovatá a po vypití upadají do agonie. Upřesnění schopností, její počet použití atd. si musí alchymista domluvit s CP alchymisty. Tyto mutace mohou mít i negativní účinky.

Černý prach (+++)

Pasivní: Alchymista dokáže bezpečně zacházet se střelným prachem. Jakýkoliv výrobek musí být schválený CP alchymistou.