Povolání a schopnosti

Schopnosti povolání se dělí do stromů a každý strom se větví mezi schopnosti základní (přístupné komukoliv, značené symbolem „+“), pokročilé (přístupné pouze těm, kteří ovládají alespoň tři schopnosti příslušného povolání, značené dvěma „++“) a mistrovské (pouze za velmi specifických podmínek a po naučení se alespoň tří pokročilých schopností ze stejného stromu). Postava tedy není nucena vybírat si schopnosti jen z jednoho stromu, ale je to vhodné, pokud chce v určitém povolání dosáhnout mistrovství a získat pokročilé schopnosti.

Schopnosti mohou být Aktivní (vyžadují aktivní a vědomé použití ze strany hráče) nebo Pasivní (fungují tedy nepřetržitě od momentu, kdy je postava získá, pokud nejsou vyřazeny herními efekty nebo jinak, např. zapomětlivostí hráče). Aktivní schopnosti jsou většinou omezeny denním počtem užití.

Pravidla pro používání schopností:

❖  Aktivní použití schopnosti hlásíme dopředu. Obranné schopnosti hlásíme v momentě, kdy mají působit. Schopnosti nikdy nefungují zpětně.
❖  Jeden nosič (magická koule, šíp, ukázání, úder zbraní atd.) nese maximálně jeden efekt. Nelze tedy kombinovat ledově-ohnivé koule ani mocné průrazné údery a podobně.
❖  Schopností může být zrušen/změněn/přesměrován efekt jiné schopnosti (uzemnění, úhyb a další).
❖  Použití schopnosti hlásíme tak, aby bylo zjevné, o jakou schopnost se jedná a nebylo nutné něco zbytečně vysvětlovat.
o Poznámka k obranným schopnostem: Hlásíme zvlášť Kryt (schopnost, pouze zblízka, zbraní), Zbroj (kryt ze zbroje i proti střelám, počet podle typu zbroje) a Úhyb (schopnost, jen v lehké zbroji) pro zásahy v boji. Uzemnění (aktivní) a Imunitu (pasivní) pro schopnosti.
o Když místo Zbroj zahlásíte Kryt, v podstatě se nic neděje a efekt je obvykle stejný, ale pro hru je lepší, když všichni víme, co se přesně děje.
❖  Pokud není efekt schopnosti někomu jasný, vysvětlí se v technické pauze.
❖  Všechny schopnosti musíte určitým způsobem zahrát – v opačném případě schopnost nemá žádný efekt a její použití je pro daný den vyčerpáno. Příklad – magické léčení:
o Správně: Zraněného si položím do klidné pozice, zjistím míru zranění, začnu sesílat kouzlo, použiji vhodná gesta a slova.
o Špatně: Položím zraněnému ruku na rameno a řeknu mu: „Heal, plus jeden život.“
❖  Použití schopnosti musí být reálné pro danou situaci – svázaný vězeň nemůže proti odřezávání vlastního ucha použít Úhyb. True story.
❖  Pokud schopnost „mine“ (např. pokud zahlásím „Zmrzačení“, ale netrefím se), její použití je spotřebováno.

Schopnosti lze vylepšovat. Na dalších stránkách jsou vypsány všechny schopnosti rozdělené do stromů. V jejich popisu jsou lomítkem („/“) odstupňovány (nejčastěji dvě nebo tři) úrovně schopnosti. Zlepšováním se buď zvyšuje denní počet použití, anebo se odblokuje nová část schopnosti. V těchto pravidlech nejsou uváděny unikátní schopnosti, které se váží např. na herní svitek, artefakt nebo jen na určité postavy či bestiář.

NEJČASTĚJŠÍ EFEKTY SCHOPNOSTÍ

❖  Kryt – v reakci na platný předmětem vykrytelný zásah (ne zezadu) říká, že zásah nebyl počítán
❖  Zbroj – stejně jako kryt, ale pouze platný zásah na místo, které je pokryto zbrojí
❖  Úhyb – úspěšný útok vedený na hráče se považuje za neplatný, nelze využít v těžší než prošívané zbroji
❖  Průraz – platný zásah Průrazem nelze negovat / vyrušit žádnou schopností či zbrojí (s výjimkou Duelisty)
❖  Mocný útok – platný zásah uděluje těžké zranění i do končetin
❖  Výpad – po platném zásahu zbraní nablízko je útočníkovi vráceno 1 lehké zranění
❖  Imunita – reakce na nějakou schopnost, vyruší její efekt
❖  Zastrašení – cíl se 1 minutu bojí na sesilatele zaútočit nebo ho zranit
❖  Strach – cíl musí křičet, utíkat nebo alespoň ustupovat, za 10 sekund se uklidní
❖  Horor – cíl má na 10 sekund panický strach ze sesilatele a snaží se od něj dostat co nejdál, dostává stres
❖  Zmrzačení – při platném zásahu je zasažená končetina do vyléčení nepoužitelná
❖  Hoříš – cíl se musí alespoň 10 vteřin hasit, jinak je mu každých 10 vteřin uděleno 1 lehké zranění
❖  Omráčení – cíl se svalí na zem a na určitý čas je omráčen, jakákoliv akce (zásah, kouzlo i facka) omráčeného probudí
❖  Krvácení – pokud není cíl do 5 minut ošetřen, upadá do agonie
❖  Uzemnění – reakce na kouzlo, vyruší jeho efekt
❖  Paralýza – nemožnost pohybu na 10 sekund (není-li řečeno jinak)
❖  Odhození – cíle je odhozen směrem od sesilatele, musí udělat alespoň 5 kroků dozadu a spadnout na zem
❖  Odzbrojení – cíl musí upustit zbraň na zem, bylo-li odzbrojení provedeno silou, musí zbraň odhodit alespoň 2 metry příslušným směrem
❖  Pokřik – motivační výkřik přidávající bonusový efekt některým hráčům v doslechu, jejich efekty nelze kombinovat
❖  Řeč těla – cíl, jehož projev sesilatel sledoval, musí mimoherně a popravdě odpovědět, zda právě lhal, či nikoliv, proti této schopnosti se lze bránit schopností samotnou (kdo umí Řeč těla, umí i lépe lhát)

Válečník

Hraničář

Zloděj

Alchymista

Zaříkávač – Čaroděj

Kněz

Druid