Charisma

Velitelství

Zastrašení (+/+)

Aktivní, 2x denně: Zařve a cíl se 1 minutu bojí na sesilatele zaútočit nebo jej zranit / Může použít až na tři cíle.

obranný pokřik (+)

Aktivní, 2x denně: Až dva spojenci v doslechu mohou ignorovat první utržené zranění.

Velitelský pokřik (++)

Aktivní, 2x denně: Až dva spojenci v doslechu mají na 1 minutu imunitu vůči Zastrašení a Strachu.

Autorita (+++)

Aktivní, 3x denně: Dovede uplatnit svou autoritu a charisma. V odpovídající situaci může jiným postavám neherně naznačit, že má vůči nim výhodu autority nebo přesvědčování. Jiné postavy pak podle toho reagují lépe na jeho žádosti či příkazy. Zároveň je imunní proti autoritě jiných postav.

Empat

Naklonění (+)

Aktivní, 3x denně: může určit jiné postavě, že je jí sympatický. Ta se pak k němu musí chovat přívětivěji nebo shovívavěji.

Vcítění (+)

Aktivní, 3x denně: Přináší schopnost vcítit se do jiných hráčských postav a poznat, v jakém jsou rozpoložení. Po neherní otázce na aktuální pocity postavy musí hráč pravdivě odpovědět.

Odolnost proti manipulaci (++)

Aktivní, 3x denně: Diplomat pozná, když si ho jiná postava pokouší naklonit nebo se ho snaží přesvědčit a dokáže těmto pokusům odolat.

Terapie (+/+)

(+) Aktivní 2x denně: Delším rozhovorem s traumatizovaným pacientem (10 min) může vyléčit 2 body stresu. (++) Může vyléčit až 3 body stresu nebo postavu snížit o jeden stupeň na stupnici efektů.

Pouličník

odolnost proti stresu (+)

Aktivní 2x denně: Odolá udělení stresu

kamenná tvář (++)

Pasivní: dokáže skrýt své emoce a rozpoložení, takže může odolat pokusům o vcítění se.

odolnost proti manipulaci (++)

Aktivní, 3x denně: Postava pozná, když si ji jiná postava pokouší naklonit nebo se ji snaží přesvědčit a dokáže těmto pokusům odolat.

ostražitost (++)

Pasivní: musí preventivně použít dva kolíčky, aby mohl okrást postavu s touto schopností. Pokud někdo použije pouze jeden kolíček, zloděj si ho automaticky všimne.

lhář (+++)

Pasivní: Imunita vůči Řeči těla

Drbna

zrnkopravdy (+)

Pasivní:
Postava dokáže určit, zda je drb pravdivý či ne. Způsob určení bude vysvětlen při naučení.

informační sítě (+/+)

Pasivní:
Může si vytáhnout až tři papírky naráz. / může se po 15 minutách sbírání drbů zeptat jiné postavy na nějakou informaci o ní.

pomluvy (++)

Aktivní,1x denně: Může na papírek napsat nějakou informaci a vložit ji do nádoby. Může být pravdivá či ne.

drž hubu (++)

Pasivní:
Z
a poplatek 1 stříbrného (vhodí se do nádoby na drby) může postav jednou denně odstranit jeden drb který si vytáhla (vrátí ho orgovi) – drb se může vrátit do hry až další den.