Stanoviště profesí, Kovář a zbrojíř, Zámky

STANOVIŠTĚ PROFESÍ

Těžba dřeva, lov zvířat a sbírání esencí probíhají na stanovištích. Jsou to označená místa na herní lokaci, kde se následně těžba/lov musí pěkně zahrát. Každé stanoviště lze navštívit pro danou profesi jen 1x denně.

Stanoviště mohou mít pro některé činnosti negativní efekty např. při neúspěchu. Těm se dá vyhnout pouze schopnostmi, které to mají ve svém popisu přímo napsané. Nicméně některá stanoviště mají na sobě uvedené i další způsoby, jak se vyhnout negativním důsledkům.

Pokud na stanovišti není k dispozici příslušná surovina, hráč si ji mimoherně vyzvedne z příslušně označené nádoby na baru.

KOVÁŘ A ZBROJÍŘ

Abychom umožnili hráčům mít kováře přístupného kdykoliv, nezávisle na CP, bude na herní ploše kovárna provedena jako stanoviště. Na stanovišti bude uvedena cena, kterou musíte zaplatit a dobu, kterou musíte počkat k provedení zadaného úkolu. Peníze či suroviny potom následně odevzdáte do příslušné kasičky. Můžete zde opravovat zbraně a zbroje, vyrábět nářadí, paklíče, zámky, šperky. Kovář vám také může zbraně a zbroje vylepšit (naostřit, zpevnit nebo přimísit jiný materiál).

Mimo to se ve hře pohybuje kovář jako herní postava a případný zadavatel úkolů. Sám se může pohybovat i v kovárně brát vaše zakázky osobně. Pokud budete mít specifické zakázky neuvedené na ceníku stanoviště, kontaktujte přímo CP Kováře.

ZÁMKY

Zámků a klíčů máme několika typů, většinou obojí vyrábí kováři. Obvyklé typy zámků jsou rozděleny do tří kategorií (na jejichž vypáčení je třeba mít určitou schopnost): základní, pokročilé a mithrilové. Obvyklé zámky mohou být navíc začarovány proti vypáčení, v takovém případě budete nejspíš potřebovat někoho magicky nadaného, aby vám pomohl.