Zloděj

POZOR! NEUAKTUÁLNÍ! PRAVIDLA MOMENTÁLNĚ PROCHÁZÍ REWORKEM!
Schopnosti zlodějů slouží různými způsoby buď k vykonávání zlodějského řemesla, anebo k tomu, aby se zloděj vyhnul spravedlnosti. K jejich použití jsou často třeba různé rekvizity (paklíče, kolíčky) a některé z nich jsou značně náročné na RP. A pak jsou samozřejmě tací, kteří umění špinavé práce a manipulací využívají celkem úspěšně ke zcela bezelstným účelům.

KAPSÁŘSTVÍ (+/+)
Pasivní: Úspěšným připnutím kolíčku/nebo dvou vykrade zloděj postavě měšec, brašnu či kapsu.

ODEMYKÁNÍ ZÁMKŮ (+/+)
Pasivní: Zloděj dokáže pomocí paklíče odemykat jednoduché/pokročilé zámky na dveřích. Odemykání trvá minimálně deset sekund.

ÚNIK Z POUT (+)
Aktivní, 2x denně: Zloděj se dokáže vyvléci z pout, pokud ho nesvázal jiný zloděj s touto schopností. Únik z pout zabere minimálně deset sekund.

ODHAD CENY (+)
Pasivní: Zloděj se může hráčů nebo CP ptát na skutečnou hodnotu předmětů a ti musí popravdě odpovědět. Funguje hlavně proti podvodům. Umožňuje také nahlédnout do přehledu herní ekonomiky.

OSTRAŽITOST (+)
Pasivní: Jiný zloděj musí preventivně použít dva kolíčky, aby mohl okrást postavu s touto schopností. Pokud někdo použije pouze jeden kolíček, zloděj si ho automaticky všimne.

SKRYTÁ KAPSA (+)
Pasivní: Postava může určit, že jeden malý předmět, který nosí, je schovaný ve skryté kapse a při prohledání ji prohledávající nenalezne.

ZLOČINECKÉ ZNAČKY (+)
Po herní ploše jsou rozmístěny určité kartičky se znaky. Postavy s touto schopností můžou tyto kartičky využívat. Jejich podstata je známá pouze postavám s touto schopností. Ostatní postavy tyto značky nevidí. Detektiv může tyto značky odhalit. Značky se mohou kombinovat.
❖  Skrýš – zloděj ji může využít k okamžitému skrytí, i když ho vidí ostatní postavy a nepohybuje se pomalu. Ve skrýši se nemůže hýbat. Na skrýš nefunguje Bystré oko.
❖  Tajný vchod – tajný vchod do budovy.
❖  Vstup do tunelu – pokud zloděj ví, kde se nachází jiný východ, může využít tunel k průchodu na některý z těchto východů – neherně přejde na určené místo (funguje podobně jako teleport).
❖  Černý trh – označuje obchodníka ochotného obchodovat s kontrabandem.
❖  Gilda – označuje prostor spravovaný nějakou zločinnou organizací či jedince, který s ní nějak spolupracuje – například obchodník pod ochranou zlodějské gildy.
❖  Malá skrýš – lze zde schovat malý předmět (podobně jako ve Skryté kapse). Nové místa lze vytvořit, je k tomu však třeba odpovídající profese či interakce (domluva s obchodníkem nebo orgem schválená stavitelská práce).

PLÍŽENÍ (+/+/+)
Aktivní 1x/2x/neomezeně: 1/ V realistických podmínkách a v adekvátním oblečení se zloděj dokáže skrýt ve stínech a zůstat neviděn. 2/ Při plížení se může pohybovat. 3/ Není omezen denním počtem použití. / Při plížení není zloděj vidět, ale je slyšet. Jakákoliv akce skrývání i plížení přerušuje.

KRVAVÁ RÁNA (++)
Aktivní, 2x denně: Zásah a Krvácení

PODŘÍZNUTÍ (++)
Aktivní, 2x denně: Dostane-li se zloděj někomu nepozorovaně do zad, může ho podříznout a tím ho automaticky uvrhnout do agónie. Agonie způsobená podříznutím je zkrácená na dvě minuty.

OMRÁČENÍ (++)
Aktivní, 2x denně: Po zásahu zbraní do zad Omráčení na 1 minutu.

ŘEČ TĚLA (++)
Aktivní, 2x denně: Řeč těla

ODEZÍRÁNÍ ZE RTŮ (++)
Aktivní, 2x denně: Pokud zloděj někoho vidí mluvit, ale neslyší ho, může se mimoherně zeptat na obsah konverzace. Schopnost lze využít i částečně, tj. pouze na ty účastníky konverzace, které zloděj vidí.

MUČENÍ (++)
Aktivní, 2x denně: Zloděj může mučit spoutanou a bezbrannou postavu. Ta si může vybrat, zda se bude mučení vzpouzet. Nejpozději do 10 minut (během nichž může být její tělo zmrzačeno) však mučiteli podlehne a začne pravdivě odpovídat na jeho otázky.

FALŠOVÁNÍ (++)
Aktivní, neomezeně: Dokáže zfalšovat nemagický předmět – například listinu, odznak, minci apod. K výrobě padělku potřebuje někoho, kdo takový předmět dokáže vyrobit, znalost příslušného řemesla, nebo schválení postupu orgem.

TANEC STÍNŮ (+++)
Existují legendy o stínových tanečnících. Někteří je podezřívají z provozování temné magie, jiní je mají za nejvyšší mistry zlodějského či zabijáckého umění. Faktem zůstává, že se dokáží pohybovat ve stínech tak mrštně a nepolapitelně, až se to vzpírá přírodním zákonům i lidskému myšlení.

POHLAZENÍ OD NIRANEI (+++)
Kolují zvěsti, že ti nejlepší zloději se sdružují ve vlastním cechu. Jejich organizace je údajně přítomná na všech důležitých místech říše. A prý nejsou jen obyčejnými lapky a zlodějíčky, ale ve skutečnosti se jedná o kult uctívačů bohyně stínů Niranei. Její nejvěrnější údajně pouhým pohlazením dokáží vymazat člověku vzpomínky. Možná proto ještě nikdy nikdo nezjistil, co je na tom pravdy.