Učení schopností, Šíření nemocí a Dungeon

POZOR! NEUAKTUÁLNÍ! PRAVIDLA MOMENTÁLNĚ PROCHÁZÍ REWORKEM!
U
ČENÍ SCHOPNOSTÍ

Schopnosti a dovednosti se běžně učí u mistrů, tj. postav zručných v dané oblasti, které mají učitelství výslovně povolené. Na mistry schopností se vyptejte ve městě, navštivte nástěnku nebo se zeptejte ostatních hráčů. Učení schopností včetně hledání mistrů zcela zapadá do RP, proto i příslušně hrajte hledání učitelů. Kromě nich je možné se maximálně 2x denně učit schopnosti ze svitků a knih, a to pomocí splnění úkolu u knihy napsaného. Po splnění schopnost zapíše pověřený knihovník. Schopnost se lze také naučit sebeučením, vymyslí-li hráč nějaký kreativní způsob, který mu pak musí nějaký organizátor schválit a zapsat do charakterníku.

ŠÍŘENÍ NEMOCÍ

Choroby se šíří svými standardními způsoby – vzduchem, vodou, kontaktem atd. V situaci, kdy reálně mohlo dojít k nakažení, si nakažený s „obětí“ zahraje kámen–nůžky–papír o to, zda se nakazila (vyhraje-li nakažený, oběť se nakazí, vyhraje-li oběť, nemoci odolá).

Šíření nemocí obvykle není cílem vaší postavy (pokud nehrajete veskrze zlou postavu) a záměrná snaha nakazit zbytek města je nejen těžkým zločinem, ale především prohřeškem proti správnému RP.

DUNGEON

Pro pohyb v dolech pod městem (dungeonu) platí:

  1. Do dungeonu nechodíte sami, vždy ve skupince doprovázené vypravěčem.
  2. Chovejte se ohleduplně k vybavení, bojujte s opatrností.
  3. Dbejte pokynů vypravěče a nezapomeňte hrát – dungeon je součástí RP.