Systém schopností

POZOR! NEUAKTUÁLNÍ! PRAVIDLA MOMENTÁLNĚ PROCHÁZÍ REWORKEM!
Postavy na našem larpu si mohou vybírat z několika větví schopností (válečník, hraničář, zloděj, alchymista a zaříkávač), jež se člení na více úrovní. Není nutné se držet jediného stromu, výhodou je ale právě přístup k pokročilým schopnostem. Své povolání si tudíž skládáte a vymýšlíte sami a vůbec nemusí souviset s názvy stromů, které naleznete níže.

Kromě schopností se každý může učit i dovednostem. Jedná se o řemesla (hornictví, kovářství) a další dovednosti (lov zvěře, rybaření, vaření, léčitelství).

Je jen na vás, zda se budete schopnosti učit. Dle našich zkušeností si můžete mnoho rolí užít i bez nich… 🙂

Větve schopností

Válečník

Většina válečnických schopností slouží k přímému použití v boji, a to jak v útoku, tak v obraně. Válečník k jejich využití potřebuje především zbraň na blízko, k některým také štít. Jeho pasivní schopnosti ho chrání před strachem, zvyšují jeho fyzickou odolnost a umožní mu lépe bojovat ve zbroji. Válečník má vůbec největší výběr schopností ze všech povolání, ale nedokáže se naučit nic skutečně „ultimátního“.

Hraničář

Hraničáři jsou nebezpeční lučištníci a zkušení cestovatelé, kteří se v divočině neztratí (pokud se tedy nechtějí ztratit někomu jinému). Ovládají základy léčitelského umění v podobě první pomoci a vypořádají se i s lehkou otravou. Zkušení hraničáři se pak často dávají na dráhu lovce nestvůr.

Zloděj

Schopnosti zlodějů slouží různými způsoby buď k vykonávání zlodějského řemesla, anebo k tomu, aby se zloděj vyhnul spravedlnosti. K jejich použití jsou často třeba různé rekvizity (paklíče, kolíčky) a některé z nich jsou značně náročné na RP. A pak jsou samozřejmě tací, kteří umění špinavé práce a manipulací využívají celkem úspěšně ke zcela bezelstným účelům.

Alchymista

Alchymista je specialista přes sbírání a využívání roztodivných surovin, s jejichž pomocí vyrábí lektvary, jedy nebo výbušniny. Krom několika aktivních a pasivních schopností se učí skupinu schopností s názvem Lektvary, které nejsou v aktivním používání omezeny ničím jiným než počtem vyrobených kusů.

Zaříkávač

Zaříkávači jsou mistry zaklínadel – pomocí gestikulace a zaříkávání mohou na své nepřátele uvalit mocné kletby. Některá zaříkadla jsou však i velmi prospěšná. Není úplně jednoduché se je naučit, ale svede je každý. Jde přitom o nejzákladnější mystické schopnosti, které lze podle mnohých dále rozvíjet a využívat i v jiných kruzích. Pomocí kombinace zaříkávače s jinými stromy tak lze dosáhnout zajímavých polomagických povolání.

Kněz

Důležitá je hluboká víra. V co, to už je z velké části na vás. V našem světě existuje mnoho božstev. Snažte se ale nekazit atmosféru naprostými nesmysly. Církev velkého špagetového monstra si zaslouží ránu cepínem do hlavy. Jinak máte ale v podstatě volnou ruku, pokud to bude dávat smysl a nepůjde to vyloženě proti těm málo reáliím, které o našem světě máte k dispozici. Zároveň je na vás, zda se bude jednat o kněze radikála nebo umírněného.

Čaroděj

Mystický, záhadný. Pronikl hlouběji, než zaříkávač, pochopil podstatu některých živlů a dokáže s nimi věci, z nichž se mnohým bude tajit dech. Ale studium magie je velmi těžké a nezvládne jej každý. I proto není příliš známé, co vše čarodějové dokáží (strom čaroděje není v základním výčtu, je nutné jeho schopnosti objevovat přímo ve hře).

Druid

Příroda má sílu. Druidové jsou ti, kteří se snažili proniknout co nejhlouběji skrze slupku, kterou vidí běžní smrtelníci. Chápou a ví, co je to cyklus života. A běda těm, kdo znesvětí posvátný háj… Málokdo totiž tuší, co vlastně takový druid umí.