Lidé

Obyčejný zástupce lidí je znám pro svou všestrannost – může se stát čímkoliv, ale zároveň v ničem nevyniká. Civilizace lidí je nejpokročilejší; co se týče státního zřízení, hojně holduje obchodu, řemeslnictví a těžbě surovin. Feudální lidská společnost je zároveň proslulá přebujelou aristokracií. V současné době žijí bohatá města lidí v blahobytu pramenícím z obchodu, kolonizace a dobývání cizích území, zatímco venkov se zmítá v chudobě. Dračí Ďoura samotná se nachází na okraji rozlehlé Dračí říše. Za jejími hranicemi leží lidské království Karrotenreich, ale lidských zemí je nepočítaně – od divokých stepních říší po orientální sultanáty.

Všestrannost– lidé jsou velmi učenliví. Sice obvykle nedosáhnou takového věhlasu v řemesle jako trpaslíci či elfové, avšak základy řemesla se jsou schopní naučit velmi rychle. Postava začíná s 2 expy navíc.