Elfové

Dlouhověcí, krásní a vznešení elfové (třebaže ti skutečně staří a nesmrtelní už zmizeli neznámo kam) jsou dnes převážně obyvatelé lesních říší, ale tu a tam se proslechne povídačka o stále obývaných elfích městech luxusu, umění a hlavně vzdělanosti. Elfové si udrželi největší povědomí o mystických silách našeho světa. Poznávacím znamením jsou jejich špičaté uši.

LESNÍ NÁROD – Elfové vládnou často lesním královstvím, proto dokáží velmi dobře využívat tohoto prostředí ve svůj prospěch. Postava získá 1x denně schopnost skrýt se vedle stromu.

SEPĚTÍ S MAGIÍ – I prostý elf má jistý talent na magii a dokáže ji v omezené míře pohlcovat. Postava získá 1x denně použití schopnosti Pohlcení magie (funguje jako kouzlo Uzemnění, navíc si ale elf může obnovit jedno vypotřebované použití základní schopnosti).