Zaříkávač – Čaroděj

Zaříkávači jsou mistry zaklínadel – pomocí gestikulace a zaříkávání mohou na své nepřátele uvalit mocné kletby. Některá zaříkadla jsou však i velmi prospěšná. I u zaříkávače se již prosadilo novější tzv. ateranské učení magie se sedmi elementy: Hvězdy, Měsíc, Slunce, Kov, Smrt, Obloha, Život. K získání přístupu k jednotlivým kouzlům daného elementu musí nejdříve učedník získat afinitu.

ILUZIONISMUS (+/+) – „ILLUSIO.“
Aktivní, 1x/2x denně, Měsíc: Zaříkávač dokáže zastírat pravou podobu věcí a klamat zrak. (Může ostatním hráčům říct, co přesně vidí, ať už to dává smysl, nebo ne.) Iluze trvá, dokud se na ni Zaříkávač alespoň trochu soustředí.

SUGESCE (+/+/+) – „SUGESTĪ PHANTASSIAE!“
Aktivní, 1x/2x/3x denně, Měsíc: Na pět minut podsune začarované postavě jednoduchou emoci nebo rozpoložení.

STRACH (+/+) – „TIMĒRIS!“
Aktivní, 1x/2x denně, Smrt: Strach

VYSTŘÍZLIVĚNÍ (+) – „EDRU!“
Aktivní, 2x denně, Život: Cíl vystřízliví.

ONĚMĚNÍ (+) – „SILĒ!“
Aktivní, 1x/2x denně, Kov: Očarovaná postava nemůže mluvit, protože mu zkamení jazyk. Trvá, dokud se nevyléčí tvrdou pálenkou.

OHNIVÁ KOULE (+/+/+) – „IGNATIS ORBITAL!“
Aktivní, 1x/2x/3x denně, Slunce: Zásah nosičem za 2 lehká a Hoříš

UZEMNĚNÍ (+/+/+) – „IN TERRAM MAGNAM ES!“
Aktivní, 1x/2x/3x denně, Obloha: Uzemnění

MŽIK (+/+) – „NŌN VIDĒ MEI!“
Aktivní, 1x/2x denně, Hvězdy: Sesilatel se stane na tři sekundy neviditelným.

SLABOST (++/+) – „INFIRMITAS MAXIMUS!“
Aktivní, 1x/2x denně, Smrt: Začarovaná postava nemůže používat své schopnosti, dokud si čtvrt hodiny neodpočine.

ZKAMENĚNÍ (++) – „QUASI LAPIS OBDURESCO!“
Aktivní, 1x denně, Kov: Sesilatel se stane nehybným kamenem a je nezranitelný. Kouzlo trvá 1 minutu.

SLEPOTA (++/+) – „NŌN VIDĒ TŪ!“
Aktivní, 1x/2x denně, Obloha: Očarovaná postava nic nevidí. Slepotu lze odčarovat, anebo sama odezní po čtvrt hodině nebo při prvním zranění.

PRAVÉ VIDĚNÍ (++/+) – „IUS VISIO.“
Aktivní, 1x/2x denně, Slunce: Dalších 30 sekund prohlédne zaříkávač všechny iluze, klamy a zaklínadla (i neviditelnost).

PROUD VODY (++) – „AQUA MAGNA!“
Aktivní, 3x denně, Život: Sesilateli z prstů vytryskne silný proud vody. Cíl je Odhozen a je pochopitelně mokrý.

OZVĚNY ČASŮ (++) – „VIDE HISTORIAM!“
Aktivní, vyžaduje rituál, Hvězdy: Zaříkávač provede na místě rituál, který umožní přítomným nahlédnout na chvíli do minulosti daného místa. Jaký střípek minulosti sesilatel přivolá, to záleží na obratnosti provedeného rituálu včetně toho, zda má například k dispozici předmět spjatý s danou situací. Nicméně i tak je značná šance, že přivolá jinou scénu nebo jen její střep.

ROZPLYNUTÍ (+++) – „CECIDIMUS IN OBUMBRACIO!“
Aktivní, 1x denně, Měsíc/Obloha: Krátkým rituálem očaruje sesilatel sebe či jinou postavu, která je pak zcela neviditelná (nevnímatelná sluchem a zrakem). Kouzlo je zlomeno v momentě, kdy očarovaná postava vykoná činnost, které si nelze nevšimnout, nebo s koncem herního dne.

TELEPORTACE (+++) – „EDUC ME IN DOMUM SUAM!“
Aktivní, 1x denně, Hvězdy/Obloha: Po pětisekundovém sesílání se přemístí na jinou část herní plochy. Pod magické štíty se může přemístit pouze pokud tomu nezabrání ten, kdo štíty udržuje.

ZTRÁTA PAMĚTI (+++) – „OBLIVISCI QUOD FACTUM EST!“
Aktivní, 1x denně, Smrt/Slunce: Cíl zapomene na poslední událost, nejdéle na posledních 15 minut.

OČAROVÁNÍ KRYSTALU/ROSTLINY (+++)
Aktivní, 1x denně, Kov/Život: Očaruje rituálem krystal/rostlinu různým magickým efektem. Přesná funkčnost se řeší s dozorujícím orgem nebo CP.

VYVOLÁNÍ ELEMENTÁLA (+++) – „ELEMENTARIS MAGNIS EVOCATIO!“
Aktivní, 1x denně: Místo cíle se na místě objeví elementál náležející k elementu, kterým se efekt čaruje (nelze použít na CP); elementál je nehmotný (vyjma elementála kovu) a je zranitelný pouze magií; libovolné kouzlo jeho elementu jej léčí za 1 (kromě elementála hvězd), libovolné kouzlo opozitního elementu jej zraňuje za 1; může sesílat jen kouzla svého elementu. Elementál dostane od sesilatele celkem 6 použití kouzel 1. nebo 2. úrovně daného elementu, může používat zbraně. Elementál setrvá ve své formě 10 minut nebo do doby, než zemře. Postava, která se v elementála předtím proměnila, se poté zcela vrací zpět do hry.