Víkendovka v roce 2021 – covid-info

18 Zář

Informace k opatřením týkající se COVID-19
Jak již nejspíš všichni víte, účast na společenských akcích je momentálně dle vládních nařízení podmíněna prokázáním bezinfekčnosti covidu a organizátoři akce mají povinnost toto kontrolovat. Avšak i my sami chceme zajistit to, že si z akce nikdo covid nepřiveze domů. Mnohým z vás již přišly informace mailem, ovšem zopakujeme je tady ještě jednou a upřesníme.

K účasti na Víkendovce je třeba se prokázat jedním z následujících potvrzení. Účastníkovi, který se neprokáže nebo se odmítne prokázat, nebude umožněna účast na akci!

  • potvrzení o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • potvrzení o NEGATIVNÍM výsledku PCR testu, ne starší jak 7 dnů,
  • potvrzení o NEGATIVNÍM výsledku antigenním testu z laboratoře (ne samotest!), ne starší jak 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v lhůtě 180 dnů (platné po celou dobu akce).

Samotesty a čestná prohlášení nechte doma, nepovažujeme je za průkazné!

K prokázání je třeba buď tištěné potvrzení nebo potvrzení skrz mobilní aplikaci Tečka. Potvrzení pouze v digitální (např. pdf) podobě nebo sms nejsou pro prokázání platná. Potvrzení k vytištění lze získat na ocko.uzis.cz. Je možné, že na místě bude možnost si potvrzení vytisknout, ale tuhle možnost nezaručujeme a neslibujeme, nespoléhejte tedy na ni.
Všechna potvrzení se budou kontrolovat při registraci na místě, neotálejte tedy po příjezdu a při první možné šanci po otevření registrace se k ní odeberte. Potvrzení se však nebude po kontrole vybírat, uchovejte jej tedy po registraci, protože při jakékoliv oprávněné kontrole jste povinni se tímto potvrzením sami prokázat (naše slovo, že jsme vaše potvrzení viděli, není průkazné).

Organizátorský tým si dále vyhrazuje možnost odmítnout účast či vyloučit z akce účastníka, který má příznaky onemocnění Covid-19. Pokud tedy před akcí onemocníte zvažte svoji účast, pro svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních.
Osobám, kterým nebude na místě umožněna účast kvůli nepředložení potvrzení o bezinfekčnosti nebo vyloučení z akce kvůli příznakům onemocnění, nebude vracen registrační poplatek.