Hraničář

POZOR! NEUAKTUÁLNÍ! PRAVIDLA MOMENTÁLNĚ PROCHÁZÍ REWORKEM!

Hraničáři jsou nebezpeční lučištníci a zkušení cestovatelé, kteří se v divočině neztratí (pokud se tedy nechtějí ztratit někomu jinému). Ovládají základy léčitelského umění v podobě první pomoci a vypořádají se i s lehkou otravou. Zkušení hraničáři se pak často dávají na dráhu lovce nestvůr.

VÝROBA ŠÍPŮ (+/+)
Pasivní: 1/ Hraničář dokáže s pomocí kováře vyrábět některé (+) speciální šípy. 2/ Hraničář dokáže sám vyrábět všechny (++) speciální šípy. / Na vyrobení každého šípu je potřeba 1 dřevo a 1 železo.

  •  (+) Průrazný šíp – zásah je platný i do štítu (počítáno jako lehké zranění)
  •  (+) Zápalný šíp – zásah a Hoříš
  •  (+) Kvílející šíp – zásah a Zastrašení
  •  (++) Krvácivý šíp – zásah a Krvácení
  •  (++) Omračující šíp – zásah a Omráčení na 10 s
  •  (++) Zmrzačující šíp – zásah a Zmrzačení

ORIENTAČNÍ SMYSL (+)
Pasivní: Hraničář s touto schopností získává mapu herní lokace. Pokud na konci herního bloku není vězněn, obklíčen a pokud nebojuje, tak může další herní den začít na libovolném místě v divočině.

VITALITA (+/+)
Pasivní: 1/ Prodlužuje agonii na 30 minut. 2/ Pokud je postava doražena, zůstává místo toho v agonii. Teprve druhé doražení ji zabije.

PRVNÍ POMOC (+)
Aktivní, 3x denně: Hraničář dokáže prodloužit agónii umírajícího na dvojnásobek času, který zbýval.

ZPOMALENÍ JEDU (+)
Aktivní, 3x denně: Intenzivní péčí dokáže zpomalit postup jedu maximálně o 10 minut, takže někdo jiný mezitím může namíchat protijed.

ÚHYB (+/+/+)
Aktivní, 1x/2x/3x denně: Úhyb 3/ Úhyb lze použít i proti projektilovým kouzlům.

ZKUŠENÝ LOVEC (+/+)
Pasivní: 1/ Hraničáři nehrozí žádné nebezpečí od divokých zvířat. 2/ Ze středně velkých zvířat získá o 1 více masa i kůže. Z velkých zvířat a šelem získá o 2 více masa i kůže.

LOVEC NESTVŮR (++)
Aktivní, 2x denně: Hraničář může mimoherně nahlédnout do Bestiáře a přečíst si jednu konkrétní bestii.

HRANÁ SMRT (++)
Aktivní, 1x denně: Lehnutím na zem s překříženýma nohama může hraničář předstírat smrt. Tuto iluzi prohlédne pouze zkušený léčitel (na mistrovské úrovni).

SALVA (++)
Aktivní, 2x denně: Spolu s dalšími dvěma lučištníky vystřelí až na tři protivníky. Ti jsou pak (bez ohledu na to, zda střelci zasáhli) pod vlivem efektu Zastrašení.

PŘESNÁ MUŠKA (++)
Aktivní, 1x/2x denně: Hraničář (herně) vystřelí na nechráněné nebo citlivé místo. Platný zásah pak uděluje těžké zranění i při zásahu do končetiny.

ORLÍ OKO (+++)
Vypráví se příběhy o hraničářích, kteří mají tak ostrý zrak a vynikající reflexy, že dokáží prohlédnout i stín nebo tmu. Není radno se kolem nich plížit a snažit se je okrást.