Alchymista

POZOR! NEUAKTUÁLNÍ! PRAVIDLA MOMENTÁLNĚ PROCHÁZÍ REWORKEM!

Alchymista je specialista přes sbírání a využívání roztodivných surovin, s jejichž pomocí vyrábí lektvary, jedy nebo výbušniny. Krom několika aktivních a pasivních schopností se učí skupinu schopností s názvem Lektvary, které nejsou v aktivním používání omezeny ničím jiným než počtem vyrobených kusů.

BYLINKÁŘSTVÍ (+)
Pasivní: Alchymista rozezná rostliny od plevele a může tedy na herní ploše sbírat bylinky a vyrábět z nich jednoduché masti a odvary.

EXTRAKCE (+/+)
Pasivní: Dokáže zpracovat byliny a další suroviny a získat z nich 2 náhodné/1 konkrétní a 1 náhodnou esenci.

LEKTVARY (+/+/+)
Pasivní: Alchymista dokáže z esencí vytvářet lektvary.
❖  1/ Dokáže z 2 esencí vyrobit jednoduchý lektvar.
❖  2/ Dokáže z 3 esencí vyrobit pokročilý lektvar.
❖  3/ Dokáže ze 4 esencí vyrobit mistrovský lektvar.

CHEMICKÁ ANALÝZA (+)
Aktivní, 3x denně: Alchymista může pomocí prostého postupu rozeznat efekt jakéhokoliv lektvaru.

VYPĚSTOVANÁ ODOLNOST (+/+)
Aktivní, 2x denně: 1/ Alchymista odolá účinku lektvaru z max. 3 esencí. 2/ Odolá efektu jakéhokoliv lektvaru.

IDENTIFIKACE MAGICKÝCH PŘEDMĚTŮ (+/+)
Pasivní: 1/ Alchymista pozná, zda je předmět očarovaný. 2/ Dokáže přesně určit jeho vlastnosti.

DODATEČNÉ EFEKTY (++)
Aktivní, 2x denně: Alchymista může zkombinovat dva lektvary do jednoho a vytvořit tak lektvar s dvěma efekty. Musí však vědět, jaký má lektvar efekt. Takto vytvořený lektvar nelze dále kombinovat.

TRANSMUTACE (++)
Aktivní, 1x za hodinu: Alchymista dokáže ze dvou esencí získat 1 jinou dle svého uvážení. Proces transmutace trvá alespoň 10 minut.

FILTRACE (++)
Aktivní, 2x denně: Alchymista dokáže pětiminutovým postupem rozložit lektvar na esence, ze kterých byl vyroben.

MUTAGENY (+++)
Aktivní, 1x denně: Alchymista vyrobí z min. 6 esencí mutagen, který po vypití umožní alchymistovi permanentně zmutovat své tělo a získat tak nějakou schopnost. Výroba trvá 1 hodinu. Pro postavy bez Vypěstované odolnosti (++) je tato směs jedovatá a po vypití upadají do agonie. Upřesnění schopností, její počet použití atd. si musí alchymista domluvit s CP alchymisty. Tyto mutace mohou mít i negativní účinky.

ČERNÝ PRACH (+++)
Pasivní: Alchymista dokáže bezpečně zacházet se střelným prachem. Jakýkoliv výrobek musí být schválený CP alchymistou.